Dat er een grote groep mensen is die in een Tiny House zou willen wonen is inmiddels wel gebleken. De (online) Tiny House Nederland community groeit sterk, we trekken keer op keer volle zalen bij de informatieavonden over Tiny Houses waar we presentaties geven, voor het Tiny House pilot project in Alkmaar hebben we maar liefst 370 aanmeldingen ontvangen, het zijn maar een paar voorbeelden. Als beheerder van de Tiny House Nederland Facebook groep zie ik dagelijks meer dan 10 nieuwe aanmeldingen binnen komen. ‘Waar komen al die mensen toch vandaan?’ Vraag ik me dan af. Maar interessanter is natuurlijk de vraag: hoe zien die mensen het voor zich, wonen in een Tiny House?

We hebben het afgelopen jaar een enquête gehouden in de community, de gegevens zullen we zo spoedig mogelijk publiceren. Op de stelling ‘ik wil de grond kopen waar mijn Tiny House komt te staan’ heeft 66% van de 750 respondenten met ‘ja’ gereageerd. Bijna driekwart (70.4%) van de Tiny House dromers zegt ‘ja’ op de stelling huur te willen betalen voor de grond waarop hun Tiny House komt te staan. Doorgaans worden Tiny Houses als een mobiele, flexibele woonvorm gezien maar blijkbaar wil een groot deel van de doelgroep toch graag een vast plekje om te wonen.

Die doelgroep is overigens behoorlijk breed wat leeftijden betreft, maar je ziet twee grote hoofdgroepen: 20-30 en 40-50 jaar. Onze ervaring is dat de jongeren het flexibele karakter van Tiny Houses erg aanspreekt, naast het feit dat het een betaalbare en duurzame woonvorm is. De oudere groepen willen vooral hun leven versimpelen, niet meer zoveel tijd en geld aan wonen besteden. Geen zorg meer dragen voor een groot huis en tuin, wanneer je ook klein heel fijn kunt wonen. Verantwoordelijkheidsgevoel voor hoe we de aarde achterlaten voor volgende generaties speelt ook een rol.  Over alle groepen zien we een behoefte aan meer gemeenschapszin: meer delen, voor elkaar zorgen, elkaar makkelijk op kunnen zoeken maar toch je eigen stekkie hebben voor wanneer je daar even geen zin in hebt. Het liefst wil men met 5 tot 10 Tiny Houses bij elkaar wonen.

Hoe moet het er uit gaan zien, die Tiny House villages? Nu de woonvorm nog nieuw is en moeilijk binnen de bestaande regelgeving past, wordt er vooral in de tijdelijke sfeer gezocht naar mogelijkheden. Daar is de meeste ruimte voor afwijking, bijvoorbeeld in het bouwbesluit voor tijdelijk bouw en de mogelijkheden voor tijdelijk afwijken van bestemmingsplannen d.m.v. de crisis- en herstelwet. Voor nu zijn het dikwijls de jongeren die daar mee kunnen leven, die tijdelijkheid. Sommigen vinden dat juist een bonus: wie wil er nu jaren op dezelfde plek wonen? Voor de ouderen is dit wat moeilijker te behappen. Ze willen graag Tiny wonen maar zien het niet zitten om na 5 jaar weer weg te moeten, wie weet waarheen.

Die tijdelijke aard, dat is van tijdelijke duur. We moeten ergens beginnen en als dat tijdelijke projecten zijn, dan moeten we die kans aanpakken. Hoe meer pilot projecten er komen hoe meer we ervaring op kunnen doen. Men krijgt dan ook de kans om kennis te maken met deze nieuwe woonvorm, wat enorm belangrijk is voor het creëren van draagvlak. Deze fase moet wel opgevolgd worden met de beschikbaarheid van permanente Tiny House woonplekken voor die mensen die dat willen, naast flexibele plekken voor mensen met een eigen mobiel Tiny House.

En zo komen we op onze droom voor de toekomst van Tiny Houses in Nederland: elke gemeente heeft een aangewezen plaats waar mensen met een Tiny House een kavel kunnen kopen, pachten of huren. Vaste plekken, maar ook flexibele plekken. Wat zou het fantastisch zijn wanneer je kunt inloggen op een website en kunt zien waar er plekken beschikbaar zijn, of een oproep doen. We zien daar een rol in voor Tiny House Nederland. We hebben 2 miljoen ZZP’ers, die dan hier dan weer daar een klus hebben. Wat is er mooier dan de mogelijkheid je eigen huisje mee te nemen naar de regio waar je werkt? Geen files, minder tijd kwijt aan werkverkeer en je leert weer eens een andere omgeving en mensen kennen. Of stel dat je weg bent van de Veluwe en eens wilt uitproberen of je daar ook zou kunnen wonen. Zoek een beschikbare kavel en probeer het uit! Mocht het toch niet helemaal zijn wat je dacht, neem je je huisje weer mee naar een andere plek. Mensen zouden kavels kunnen ruilen: ik een tijdje daar, jij een tijdje hier.

We zien nu allerlei projecten ontstaan waar weinig diversiteit is wat de huisjes betreft. Dat is prima, het mag er ook zijn en er is zeker vraag naar. Meer keuzemogelijkheden is wat we heel graag zien. Maar laten we ook ruimte bieden aan die groep die flexibel wil wonen in een eigen Tiny House. Dat kan prima naast elkaar bestaan. Tiny Villages met permanente en flexibele plekken. Lege kavels en kavels inclusief huisje om te huren. Plekken met aansluitingen op nutsvoorzieningen en plekken zonder. Diversiteit! Dat is, zo denken wij, een ideale situatie. Met een aantal kavels voor permanente bewoning en een paar kavels voor kortere huurperiodes houd je continuïteit en bouw je een hechte gemeenschap op, maar bied je ook ruimte aan die grote groep die flexibiliteit wenst.

Hoe zou jij het liefste willen wonen in een Tiny House?