In 2016 hebben we een enquête uitgezet om een beter beeld te krijgen van de Tiny House community in Nederland.  Die enquête is massaal ingevuld, 746 respondenten hebben ons een beeld gegeven van de wensen en motieven om Tiny te gaan wonen in Nederland. Waarvoor hartelijk dank! In Transition Agency heeft de gegevens voor ons geanalyseerd en Tiny House pionier Roy Mosterd hebben we gevraagd de gegevens in een heldere infographic te gieten. Het heeft even geduurd maar hier zijn dan eindelijk de resultaten.

De respondenten van deze enquête zijn geïnteresseerd in, denken na over, wonen in of bouwen aan een Tiny House. Een Tiny House is daarbij gedefinieerd als een zelfstandige en verplaatsbare unit die voor de bewoner dienst doet als volwaardige woning en die een maximale vloeroppervlakte heeft van 50m2. Voor het leesgemak worden de respondenten hier TH-ers genoemd.

Bijna een kwart van TH-ers is een hoogopgeleide twintiger of veertiger, één vijfde is dertiger en één kwart is vijftig of ouder.  De TH-er is opgeleid in beroep gericht op sociaal economische en of welzijn | medische richting. Hij of zij verwerft het inkomen bij voorkeur uit loondienst (meer dan de helft). Een kwart van de TH-ers werkt als zelfstandige zonder personeel.

Hij of zij woont naar alle waarschijnlijkheid in de Randstad en midden Nederland (Noord-Holland, Zuid-Holland, Gelderland) en wil daar ook blijven wonen. De voorkeur voor de toekomstige vestigingsplaats voor de TH is op het platteland van hun provincie in de vrije natuur of aan de rand van een kleine stad. Men wil het terrein delen met anderen met een maximaal aantal van circa 10 personen. Men is bereid huur te betalen, met een sterke wens voor inschrijven in het Gemeentelijke Basisadministratie. Ook is men bereid in arbeid te investeren in het terrein. Ruim een kwart heeft de gedachte te willen kopen.

De beweegredenen van de meeste TH-ers zijn financieel. Men heeft behoefte aan minder financiële lasten. Gedachten over minimalisme, een eenvoudig of simpel leven en ecologische motieven spelen daarnaast een rol. Lifestyle is een vierde grote reden. Dit omvat onder meer een wens bewuster te leven, knusser, gezelliger, gezonder en in rust en ruimte. De overweging om buiten of in de natuur te willen wonen is slechts in beperkte mate een overweging.
De tone of voice is grotendeels optimistisch, mogelijk zelfs utopisch of arcadisch. Een tweede toon is verbonden aan zorgen voor eigen leven, de maatschappij en de toekomst.

Noot van de onderzoeker:
Op grond van genoemde redenen zou men kunnen optekenen dat oudere respondenten onder de TH’s het gevoel hebben dat zij zichzelf en hun idealen onvoldoende terug zien of kunnen realiseren in de huidige maatschappij. Ze hebben een baan, een aardig inkomen, zijn hoogopgeleid, een of meerdere beroepen. Ze hebben een hoog zelfbewustzijn en een goed ontwikkeld maatschappelijk engagement. Tegelijkertijd hebben ze het gevoel weinig invloed te kunnen uitoefenen hun eigen situatie en de maatschappij te veranderen. Door te wonen in een TH lijkt de gedachte te zijn dat zij het heft in eigen hand kunnen nemen om de situatie te keren. Ze willen een nieuwe biotoop creëren om hun ideaalbeeld of gewenste levensstijl  wel vorm te kunnen geven met zorg voor hun omgeving, met de middelen waar ze wél over beschikken aan de rand van of buiten de stedelijke drukte.

De enquête is voor Tiny House Nederland opgesteld door In Transition agency. Alle rechten voorbehouden aan Tiny House Nederland. De enquête is op 10 april actief online geplaatst. De resultaten die hier vermeld worden, zijn opgetekend op 12 januari 2017. Het aantal respondenten op dat moment: 746. De respondenten zijn attent gemaakt op de enquête via het Facebookaccount Tiny House Nederland en de website Tiny House Nederland. De respondenten zijn daarmee geen willekeurige respondenten, maar geïnteresseerden en verbonden aan een netwerk dat gestart is door een aantal particulieren vanwege hun wens in een Tiny House te kunnen wonen.