Een hypotheek of andere financieringsvorm  vinden om de bouw van je Tiny House te kunnen betalen is ronduit moeilijk. Misschien lukt het wanneer je je huis als onroerend goed aangemerkt krijgt. Maar dat zal voor de meeste Tiny Houses en zeker voor die op wielen echter niet opgaan.

Wat & hoe dan? Laten we eens opperen om een proefballon op te laten: financiering van Tiny Houses in het kader van de Regeling Groenprojecten.

“De overheid geeft belastingvoordeel aan ‘groene’ spaarders en beleggers. Daardoor kan de bank een lening voor een lager rentetarief aanbieden aan een investeerder met een groenproject. Zo’n investeerder heeft hiervoor een groenverklaring nodig. De Regeling groenprojecten 2016 is sinds 1 april 2016 van kracht. De regeling is geschikt voor de nieuwste ontwikkelingen in milieutechnologie en de huidige hoofdpunten van milieubeleid. De veranderde regeling biedt nieuwe projecten een kans op groene financiering. De systematiek is onveranderd gebleven, zoals de vereiste samenwerking tussen beleggers, banken en projectbeheerders.

De Regeling groenprojecten is een gezamenlijke regeling van de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Financiën. Zij stimuleren hiermee duurzame en innovatieve (bouw)projecten. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) toetst namens de minister van Economische Zaken de projecten. Na beoordeling geeft de rijksdienst een Groenverklaring af. De behandeltijd duurt gemiddeld 5 weken.”

Meer weten over de regeling? Check deze website.

Zie je daar ook een kans en heb je tijd en zin om na te denken over en om mee te doen aan het uitwerken van een projectplan voor een nader te formuleren project met als doel om naar een financieringsmethode voor de bouw van Tiny Houses te zoeken? Stuur dan even een berichtje naar hallo@tinyhousenederland.nl