Je dient in te loggen om berichten en onderwerpen te maken.

Mogelijk te nemen stappen richting de gemeente

Themasessie Gemeente
Tijdens de Initiatiefgroependag van Tiny House Nederland zat ik bij 1 van de 2 themasessies over de Gemeente. In deze sessie hebben we al onze ervaringen verzameld en een lijstje gemaakt dat de diverse stappen die je kunt zetten naar de gemeente toe. Houd er rekening mee dat elke gemeente anders werkt of andere namen heeft voor deze acties 🙂 Maar het is wel een handig lijstje. Desnoods bel je jouw gemeente en vraag je of de stap die jij in gedachten hebt bij hen mogelijk is en onder welke naam.

Start-tips:

 • Onderzoek bij de gemeente wat voor hen belangrijk is, elke gemeente heeft in zijn speerpunten die je altijd moet proberen te verwerken in je presentatie of voorstel.

 • Verenig je met gelijkgestemde mensen! Als groep/initiatief/vereniging/coöperatie zijn er soms meer mogelijkheden en dient het steunen van jullie doel een grotere groep mensen. Je wordt ook serieuzer genomen.

 

Welke stappen kun je als burger of initiatief nemen naar de gemeente (in willekeurige volgorde):

 • Een motie indienen via een politieke partij; zo kun je een belofte ontlokken bij de gemeenteraad.

 • TH laten opnemen in de Woonvisie of omgevingsvisie of energievisie van gemeente; Hierdoor wordt het onderwerp opgenomen in de plannen en bij voorkeur hangt er een actie aan (het onderzoeken van, het faciliteren van enz)

 • Gebruik maken van spreekrecht/inspreken bij de gemeente; je geeft je initiatief een gezicht en het wordt opgenomen in de notulen, je kunt er ook polsen of het leeft. Verwacht ook kritische vragen, maar zie die als voordeel. Je leert ervan en kunt misschien vooroordelen wegnemen!

 • Opzetten burgerinitiatief; burgerparticipatie is vaak belangrijk, politiek wordt gekozen door de burgers dus die moeten ook gehoord worden!

 • Lobbyen bij politieke partijen; Vraag na of er bijvoorbeeld fractie-avonden zijn zodat je bij alle partijen langs kunt gaan om kort aandacht voor je project te vragen. Je krijgt 5 min om te vertellen, zij stellen vragen en geven je een idee van hoe het plan ontvangen wordt. Misschien dat je zo een partij vindt die bereid is zich in je plan te verdiepen en bijvoorbeeld een motie in te dienen.

 • Intentieovereenkomst of samenwerkingsovereenkomst opstellen samen met gemeente; dit is als de gemeente al enige toezeggingen heeft gedaan en dit stapsgewijs wil vastleggen. Waarschijnlijk wordt er tussen de diverse stappen steeds onderzoek gedaan o.i.d. Het blijft een gemeente, stappen kosten tijd.

 • Lid worden van een politieke partij; en dan bij voorkeur een partij die Tiny houses steunt. Zo zit je dichter op het proces en krijg je meer inside informatie. Maar pas op, het kan ook tegen je werken. tegenpartijen willen het plan dan misschien juist niet steunen vanwege politieke overwegingen.

 • Initiatiefvoorstel indienen; beschrijf in dit voorstel zeer uitgebreid hoe je alles voor je ziet, wat de voordelen zijn, welke richtlijnen je aanhoudt, transparantie, selectieproces enz. Alles! En vergeet vooral niet een heel concrete vraag te stellen. Het moet bijna geen ruimte voor vragen laten en met een handtekening in werking gezet kunnen worden.

 • Principeverzoek indienen; als je een vergunning gaat aanvragen maar je wil eerst weten of je kans van slagen hebt, vraag dan eerst een principeverzoek aan. Zo wordt jouw aanvraag alvast deels getoetst en het is voordeliger. Zo heb je een goed idee of de vergunning straks positief beoordeelt wordt. Daarbij, door deze voor-toetsing verloopt je vergunningtraject waarschijnlijk ook vlotter, omdat een deel ervan al getoetst is.

 • Oprekken van het bestaande beleid; als de gemeente echt met je wil meedenken en ze zien weinig kapers op de kust dan zijn ze misschien bereid de regels een beetje op te rekken. Een voorbeeld is dat ze toestemming voor meerdere huisjes op 1 kavel terwijl er maar met 1 woonbestemming op het kavel zit.

 • Tip: Achter de gevel van een pand op een kavel mag je meerdere ‘bijgebouwen’ plaatsen. TH’s passen binnen formaat van bijgebouwen. Gemeente moet wel willen meewerken om men te laten wonen in de bijgebouwen maar met het hiervoor genoemde voorbeeld is dat mogelijk. Zoals project Erasmusveld Den Haag: iedereen stond ingeschreven op het hoofdgebouw, dat diende als gezamenlijk gebouw en postadres voor alle bewoners.

 

LET OP: Bij bijna alle onderwerpen kun je ook een negatief antwoord krijgen maar onthoud dat weinig beslissingen onherroepelijk zijn binnen een gemeente!

Succes!

Mede namens de sessieleden; Wendy van Leeuwen - Tiny house Noordwijk Klein