Hoofdstuk 6 - Bouwbesluit 2012

 1. 3 jaren geleden

  Tot nu toe alleen even artikel 6.10 en artikel 9.2, lid 10.

  Aansluiting op het distributienet voor elektriciteit, gas en warmte is niet verplicht. Voor aansluiting op warmte bestaat echter nog wel de verplichting indien er al een aansluitplicht aanwezig is op de betreffende locatie en het aantal aansluitingen nog niet is gehaald.
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/2015-11-24#Hoofdstuk6_Afdeling6.2_Artikel6.10
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/2015-11-24#Hoofdstuk9_Artikel9.2 zie lid 10.

  Aansluiting op het distributienet voor drinkwater is nog wel van toepassing:
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/2015-11-24#Hoofdstuk6_Afdeling6.3_Artikel6.14

 

of Meld je aan om te reageren!