Particulier eigendom

  1. 3 jaren geleden
    Bewerkt 3 jaren geleden door Dennis

    Artikel 1.12a. Uitzonderingen woonfunctie voor particulier eigendom
    Op het bouwen van een woonfunctie voor particulier eigendom zijn de afdelingen 4.3, 4.4, 4.5 en 4.6, en onverminderd het bepaalde in artikel 9.2, 10e lid, artikel 6.10 niet van toepassing. Wat betreft de afdelingen 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.11, 4.1, 4.2 en 4.7 zijn de voorschriften voor een bestaand bouwwerk van toepassing.
    http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/2015-11-24#Hoofdstuk1_Paragraaf1.4_Artikel1.12a

 

of Meld je aan om te reageren!