@Jan-Willem

In de notitie staat over het bouwbesluit "Toch bestaat er hier en daar wel een zekere ruimte, afhankelijk bijvoorbeeld van de “subgebruiksfunctie” die een gebouw met woonfunctie heeft. Zo gelden voor tijdelijke woningen (max 15 jaar), woningbouw onder particulier opdrachtgeverschap en woonwagens soepeler regels dan voor reguliere nieuwbouw".

Klopt het dat als ik helemaal zelf een eigen tiny house zou gaan ontwerpen en bouwen dit gebouwtje onder geen van de bovengenoemde woonfuncties valt?