Er zijn denk ik geen voordelen voor de gemeente. Zij baseren hun inkomsten op de WOZ waarde en dan moet je heel veel kleine huisjes hebben. Dat kost waarschijnlijk meer moeite dan een straat met grotere huizen.

Ik denk dat we de omslag niet krijgen door wetgevers. Zij lopen vaak enorm achter de feiten aan. De wereld verandert continue en dat dicteert uiteindelijk de regelgeving. Wat is er aan het veranderen? Dat voert ver terug. Ooit waren we jagers/verzamelaars. Een hard bestaan, waarbij nauwelijks tijd voor andere dingen overblijft. Vervolgens werden we boeren en dat is tot een paar honderd jaar terug zo gebleven. Toen ontdekten we goedkope energie -- eerst ontbossing, toen steenkool en vervolgens olie -- en dan kan het leven een heel stuk gemakkelijker worden. Een paar honderd jaar terug werkte 98% in de landbouw en dat is via fabrieksarbeider naar dienstverlening verschoven. Nu komt de volgende verschuiving, want dienstverlening wordt steeds meer geautomatiseerd. Waarheen is nog niet echt duidelijk. Ik heb wel ideeën, maar dat voert te ver...

Door de goedkope energie kan steeds meer geproduceerd worden tegen steeds goedkopere prijzen. Nu de olie op begint te raken, komt daar een einde aan. Het zal nog even duren voordat wetgevers en bankiers dat ook zien, maar dat is een ander verhaal. Omdat de rest van de wereld dankzij internet goed weet hoe er elders in de wereld geleefd wordt, willen zij dat -- terecht -- ook. Alleen kan onze wereld dat waarschijnlijk niet aan...

En dat alles is de reden dat je de laatste jaren alternatieve ideeën over onze toekomst ziet ontstaan. Bijvoorbeeld het basisinkomen, want als er nauwelijks meer werk is, hoe gaan we dan verder? Ook het steeds minder consumeren is logisch als de hele wereld dezelfde levenstandaard wil. Onze woning heeft een grote impact, ofwel kleiner wonen is een logisch gevolg. En zodra dat alles in Den Haag duidelijk is, komt er echte regelgeving. Totdat het zover is, gewoon proberen hip te zijn. Of die maffe wetgevers negeren en gewoon doen wat goed voelt.