Werkt u bij een gemeente die Tiny Houses wil faciliteren? Dat juichen we van harte toe! Maar we kunnen ons ook voorstellen dat dit behoorlijk wat vragen oproept. Vragen als:
• Er heeft zich een Tiny House initiatiefgroep gemeld bij uw gemeente. Waar moet u zoal aan denken?
• Hoe passen Tiny Houses binnen wet- en regelgeving?
• Hoe kan ik mijn collega’s enthousiasmeren voor deze woonvorm?
• Welke doelgroepen zijn er en hoe trekken we de juiste doelgroep aan?
• Hoe richt je een Tiny House proces in?
• Waar moet een locatie voor Tiny Houses aan voldoen?

Stichting Tiny House Nederland heeft experts met jarenlange ervaring in de Tiny House beweging die u hierbij kunnen ondersteunen. Via onderstaande links kunt u naar de verschillende diensten die wij, via deze experts, aanbieden:

Advies op maat

Er komt veel kijken bij een Tiny House woonproject: het raakt veel meer waarden dan wonen alleen. Wij kunnen u helpen aan ondersteuning op locatie. Samen met u en uw team wordt er gekeken welke vragen er binnen uw gemeente leven en worden daar antwoorden op geformuleerd. Indien nodig worden er externe experts bij gehaald, bijvoorbeeld als er vragen leven over off-grid afvalwaterzuivering.

Informatieverstrekking middels een presentatie

Wilt u binnen uw gemeente mensen informeren over Tiny Houses? Stichting Tiny House Nederland kan voor u een presentatie op maat verzorgen. We leggen op heldere wijze de basis uit (wat zijn Tiny Houses, wat houdt de filosofie in, hoe ziet de Tiny House doelgroep eruit), maar we kunnen ook dieper op bepaalde aspecten van de Tiny House beweging ingaan. Of het nu een presentatie tijdens de raadsvergadering betreft of een presentatie voor een informatieavond voor uw inwoners; we zijn u graag van dienst.

Hulp bij de werving en selectie van bewoners

U heeft een locatie waar plek is voor Tiny Houses en het raamwerk van voorwaarden is opgesteld. Nu wordt het tijd om bewoners te werven. Wellicht heeft u al een lijstje met inwoners die zich bij de gemeente gemeld hebben, waarvan u weet dat ze graag in een Tiny House willen wonen. Als u dat niet heeft of wanneer u een grotere groep aspirant-bewoners wilt bereiken, kan Marjolein in het klein u daarbij helpen. Zij kan uw gemeente met zowel de werving als selectie ondersteunen, bijvoorbeeld door:
• Het aanleveren van een lijst met potentiële bewoners die in uw regio in een Tiny House willen wonen, uit het Register van (aspirant) Tiny House bewoners
• Een wervingscampagne op te zetten
• Samen met u selectiecriteria op te stellen
• Een eerste selectie uit te voeren op basis van een vragenlijst die we de kandidaten voorleggen

Een ding is zeker: waar in Nederland uw gemeente zich ook bevindt, het vullen van plekken in Tiny House woonprojecten is geen enkel probleem.

De brug tussen initiatiefnemers en de gemeente

Stel: een Tiny House initiatiefgroep of individuele initiatiefnemer meldt zich bij uw gemeente met de vraag of er binnen de gemeente ruimte gemaakt kan worden voor Tiny Houses. Uw gemeente wil die vraag faciliteren en er gaat een traject van start. Het is raadzaam een externe partij in te schakelen om de initiatiefnemers en de gemeente te begeleiden in dit traject. Beiden spreken namelijk een andere taal en initiatiefnemers kennen de weg en de procedures binnen de gemeente niet goed. Stichting Tiny House Nederland werkt hiervoor samen met experts die de brug vormen tussen beide partijen. De expert maakt de vertaalslag en bespoedigt het proces naar een concreet woonproject.

Tarieven en contact

Stichting Tiny House Nederland is een non-profit vrijwilligersorganisatie. Door voor de bovengenoemde diensten een vergoeding te vragen, kunnen we de meeste diensten voor (aspirant) Tiny House bewoners gratis verzorgen. Heeft u behoefte aan ondersteuning van stichting Tiny House Nederland? Neem contact met ons op door een e-mail te sturen aan hallo@tinyhousenederland.nl o.v.v. aanvraag gemeente. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op om een (telefonische) afspraak te plannen.