Contactgegevens gemeente


Naam contactpersoon
M.H.M. Noordman, medewerker Unit Vastgoed en gronden
E-mailadres
mnoordman@alkmaar.nl / post@alkmaar.nl
Telefoonnummer
0653530501 / 014072
Website gemeente
www.alkmaar.nl

Specificering project


Duur woonproject
Tijdelijk, 3-5 jaar
Aantal Tiny Houses
Vijf Tiny Houses
Initiatiefnemer
Marjolein Jonker
Eigenaar grond
Gemeente Alkmaar
Huur, pacht, koop?
Om-niet in bruikleen
Wordt de grond met of zonder Tiny Houses beschikbaar gesteld?
Zonder Tiny Houses
Organiseren bewoners zelf hun Tiny House of is dit anders geregeld?
De bewoners organiseren zelf de Tiny Houses
Verschillende typen Tiny Houses of allemaal dezelfde?
Verschillende types
Zijn de Tiny Houses (deels) off-grid of zijn ze aangesloten en zo ja, op welke aansluitingen?
Volledig off-grid

Vergunningentraject, ervaringen en lessen


Hoe is het vergunningentraject verlopen? En welke lessen zijn er geleerd waar andere gemeenten baat bij kunnen hebben?
Er is vooraf geen participatie-traject doorlopen. Met als gevolg dat beide buren bezwaar hebben aangetekend.
Hoe zijn de ervaringen tot nu toe met deze nieuwe woonvorm?
M.u.v. de complexe problematiek m.b.t. de ingekomen bezwaarschriften zijn alle ervaringen tot nu toe positief.
Welke andere waardevolle lessen, tips en tricks wilt u delen?
In Alkmaar betreft het een pilot, om inzicht te verkrijgen en ervaring op te doen met deze woonvorm. Het betreft de tijdelijke invulling van braakliggende bouwgrond, waarvoor nog geen concreet herontwikkelingsplan bestaat. Dat is een prima invulling. Voor permanente vestiging zou kunnen worden aangesloten bij het gemeentelijk grond- en volkshuisvestingsbeleid.
Wilt u verder nog iets vertellen over dit project, de totstandkoming, uitdagingen en succesfactoren?
Belangrijke succesfactor in Alkmaar is de strenge selectie van deelnemers door de daartoe opgerichte Wooncoöperatie Tiny House Alkmaar. Deze selectie is mogelijk door de grote vraag naar standplaatsen.