Testlab Klein wonen en nieuw bos

Wonen in een klein huisje in het bos, dat is een veel gekoesterde droom van heel wat aanhangers van de Tiny House beweging. Het testlab Nieuw bos en Tiny Houses schept mogelijkheden voor deze woondromers. Dit is een initiatief van het Instituut Maatschappelijke Innovatie en Natuurverdubbelaars in samenwerking met stichting Tiny House Nederland.

Wereldwijd verdwijnt er jaarlijks een 0,5 % van de totale hoeveelheid bos. Dat is niet alleen een probleem in Brazilië of Indonesië, maar ook in Nederland. Elk jaar gaat er in Nederland 1.500 hectare bos verloren als gevolg van nieuwe woonwijken, nieuwe wegen, bedrijventerreinen, et cetera. Voor het klimaat is dat een slechte zaak.

Onze overheid heeft wijselijk besloten dat er te weinig bos in Nederland aanwezig is en de aanplant van nieuw bos is een uitstekende manier om bovengronds CO2 op te slaan. Daarnaast zorgen bomen voor een schonere lucht, ze houden water vast, hout kan worden gebruikt voor bio-based bouwen en de aanplant van meer bos bevordert de toename van biodiversiteit. Maar hoe zorg je ervoor dat het vrij maken van grondposities voor bos geen waardeverlies oplevert?

Het rapport Nieuw bos en klein wonen van het Instituut Maatschappelijke Innovatie (IMI) is in februari 2018 uitgegeven. Het geeft weer hoe de ambitie van onze overheid om 20.000 hectare nieuw bos te creëren financieel rendabel gemaakt kan worden, door het te combineren met Tiny House bewoning. Volgens Guido Enthoven van het IMI kunnen maar liefst 60.000 Tiny Houses gerealiseerd worden in deze praktische functiecombinatie.

Testlab Klein wonen en nieuw bos

In het Testlab ‘Klein wonen en nieuw bos’ verkennen we een denkrichting die een gecombineerde oplossing biedt: hoe kan natuur gerealiseerd worden met een verdienmodel via het mogelijk maken van Tiny Houses op grond van erfeigenaren? Gemeenten en provincies die mogelijkheden zien voor de functiecombinatie nieuw bos en Tiny Housing kunnen deelnemen aan het testlab. In een community of practice worden samen oplossingen gezocht worden voor de vraagstukken die bij een dergelijk project komen kijken. Informatie en kennis delen met andere gemeenten is daarbij zeer waardevol en maakt een belangrijk deel uit van het testlab.

Voor meer informatie over het teslab Klein wonen en nieuw bos, en actuele ontwikkelingen rond het testlab, verwijzen we je graag naar de website van Natuurverdubbelaars.

Foto header: Fotograaf Lena van der Wal, Tiny House van Marjolein Jonker