ANBI

Documentatie

Omdat we als stichting een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) hebben, zijn we verplicht om een inzage te geven in onze plannen en financiën. Hieronder vind je een overzicht.

Beleidsplan

In het beleidsplan kun je lezen over waar we als stichting voor staan. Dit plan geeft inzicht in de manier waarop de ANBI het werk uitvoert om haar doelstelling te bereiken.

Jaarrekening

Naast het beleidsplan, willen we ook inzicht geven in onze financiën. Hier vindt u ons jaarverslag van 2017.

Bestuurdersbeloning / -vergoeding

De bestuurders van Stichting Tiny House Nederland ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Declaratie van eventuele gemaakte reiskosten geschiedt op basis van de kosten voor Openbaar Vervoer, tweede klasse. Wanneer op grond van noodzakelijkheid gebruikgemaakt wordt van eigen vervoer, worden reiskosten vergoed tegen maximaal EUR 0,19 per kilometer (of minder indien en zodra de fiscale regelgeving op het gebied van reiskostenvergoeding naar beneden wordt bijgesteld).