Een Tiny House

Tiny wonen begint natuurlijk met een Tiny House. Misschien heb je al een plaatje van jouw ideale huisje in je hoofd of ben je al druk aan het pinteresten geslagen. Maar hoe ga je vervolgens van dromen naar doen? Daarvoor moet je jezelf eerst een aantal vragen stellen:

Het ontwerp
Voordat je überhaupt aan de slag kunt met het bouwen van je Tiny House, heb je natuurlijk een ontwerp nodig. Dat kun je laten maken door een architect of je maakt zelf een ontwerp, al dan niet met hulp. Je kunt natuurlijk ook een bestaand ontwerp als uitgangspunt nemen en dit aanpassen aan je eigen wensen.

Zelf bouwen

Waar vind je informatie?
Het internet vormt natuurlijk een goed beginpunt voor iedereen die zelf z’n huisje gaat bouwen. Op YouTube en in de Facebookgroep van Tiny House Nederland vind je veel informatie, maar ook in het boek Bouw je eigen tiny house.
Heb je meer hulp nodig? Dan is de cursus van Tiny House Academy wellicht interessant voor jou. Dit is een combinatie van een e-learningcursus en (ontwerp)lessen op locatie, waar je onder begeleiding je eigen huisje kunt ontwerpen. In deze cursus leer je waar je allemaal rekening mee moet houden als je je huisje gaat bouwen.

Waarom zelf bouwen?
Veel Tiny House pioniers die hun huisje zelf hebben gebouwd, zweren erbij: een Tiny House móét je zelf bouwen. Je voelt je meer verbonden met een huisje dat je zelfgemaakt hebt, je leert er ontzettend veel van en het is natuurlijk ontzettend tof om te kunnen zeggen dat je je huisje zelf gebouwd hebt.

Zelf je Tiny House bouwen is ook nog eens een stuk goedkoper dan een huisje laten bouwen. Je hoeft immers geen arbeidskrachten in te huren. Wel neemt het zelf bouwen van een Tiny House veel meer tijd in beslag, omdat jij waarschijnlijk niet fulltime aan je huisje kunt bouwen en omdat je natuurlijk niet de ervaring hebt die een ervaren bouwer heeft. Je zult onderweg dus waarschijnlijk tegen meer obstakels aanlopen en meer foutjes maken die hersteld moeten worden.

Wet- en regelgeving
Net als gewone huizen, hebben ook Tiny Houses met wet- en regelgeving te maken. Zo heb je ook voor een Tiny House een omgevingsvergunning nodig om je huisje legaal ergens te kunnen plaatsen. Daarvoor wordt het huisje onder andere getoetst aan het Bouwbesluit. Hierin staat onder meer wat de afmetingen van de verschillende ruimtes in je Tiny House moeten zijn en welke eisen worden gesteld aan de isolatie. In deze Handreiking Bouwbesluit vind je meer informatie over het Bouwbesluit. En ook van deze blog word je wijzer!

Gelijkwaardigheidsbepaling
Het Bouwbesluit biedt de mogelijkheid om af te wijken van de prestatie-eis door middel van de gelijkwaardigheidsbepaling (artikel 1.3 van het Bouwbesluit 2012). Die afwijking moet wel voldoende beargumenteerd worden en dit kan complex zijn. Bij het project in Almere bijvoorbeeld, hebben ze hier veel ervaring mee. Wanneer je zelf je Tiny House bouwt of laat bouwen, dan zul je de hulp van een architect moeten inroepen om de gelijkwaardigheidsargumentatie te formuleren. De indiener moet aannemelijk maken dat de gekozen oplossing gelijkwaardig is aan de eisen die het Bouwbesluit stelt.

De rol van de gemeente ligt bij het faciliteren van de indiener en zij kan ervoor kiezen de indiener te ondersteunen bij de aanvraag. De ambtenaren van de afdeling Bouwtoezicht hebben geen extra vaardigheden nodig voor de beoordeling, maar zij moeten wel goed de grenzen van de bouwregelgeving kennen. Noodzakelijk is dat de gemeente haar taak hierin serieus neemt en dat Bouwtoezicht van de traditionele achterdocht voor zaken die afwijken af moet stappen.

Daarnaast zijn er versoepelde eisen voor tijdelijke bouw en worden er geen eisen gesteld aan aankleding en inrichting. Bijvoorbeeld: een slaaploft kan ook een hoogslaper zijn, welke geldt als inrichting. Door meervoudig ruimtegebruik en slimme opbergsystemen toe te passen kan men tot een toepasbare gelijkwaardigheidsargumentatie komen.

Zelf bouwen met professionele hulp

Naast zelf bouwen zijn er verschillende combinaties mogelijk van bouwen met hulp van een professional. Je kunt bijvoorbeeld een bouwpakket kopen dat je vervolgens zelf in elkaar zet. Je kunt een casco Tiny House kopen dat je zelf verder afwerkt. Je kunt je Tiny House van de grond af aan zelf bouwen en op het moment dat je vastloopt hulp inroepen van een professional. Of je kunt je huisje door een professional laten bouwen en zelf meehelpen.

Laten bouwen

Wil jij het bouwen van je Tiny House het liefst volledig aan een professional overlaten? Dan zijn er steeds meer bedrijven die je huisje voor jou kunnen bouwen.

Dit heeft verschillende voordelen:

 • Je kunt vaak in relatief korte tijd over je eigen huisje beschikken.
 • Je hebt soms garantie in het geval van gebreken.
 • Door schaalvoordelen hoef je zelf geen kosten te maken voor een architect en een bouwtechnisch tekenaar.

Op www.tinyfindy.nl vind je kant en klare Tiny Houses maar ook gespecialiseerde bouwbedrijven die voor jou een Tiny House op maat en naar wens kunnen bouwen.

Wielen, of niet?

Een paar jaar geleden was het nog vanzelfsprekend dat een Tiny House op wielen stond. En nog steeds vinden veel mensen een Tiny House zonder wielen geen écht Tiny House. Inmiddels worden er echter ook steeds meer Tiny Houses zónder wielen gebouwd, bijvoorbeeld omdat op de locaties waar deze huizen komen te staan wielen onnodig zijn doordat de bewoners er voor langere tijd of permanent mogen wonen.

Voordelen van een Tiny House op wielen:

 • Je kunt je huisje relatief gemakkelijk zelf verplaatsen.
 • Het is gemakkelijker om een tijdelijke plek te vinden op bijvoorbeeld een camping of braakliggend terrein/pauzegrond.
 • Sommige gemeentes eisen dat je op je tijdelijke plek op wielen blijft staan.
 • Je kunt in principe overal komen met je Tiny House.

Nadelen van een Tiny House op wielen:

 • Je hebt te maken met een gewichtsbeperking en beperkingen in de breedte en de lengte. Hier kun je daar meer over lezen.
 • Het transport is niet automatisch verzekerd.
 • Het is met een Tiny House op wielen moeilijker (maar niet onmogelijk) om aan het Bouwbesluit te voldoen (de eisen voor tijdelijke gebouwen (max. 15 jaar) en projecten op basis van zelfbouw zijn binnen het Bouwbesluit soepeler).
 • Het is momenteel niet mogelijk om een hypotheek te krijgen voor een Tiny House op wielen en de vraag is of dat ooit wel mogelijk zal zijn. Op wielen is het object namelijk roerend goed.

Voordelen van een Tiny House zonder wielen:

 • Je hebt veel minder te maken met beperkingen qua gewicht en afmetingen.
 • Het kan gemakkelijker zijn om met een Tiny House zonder wielen aan het Bouwbesluit te voldoen.
 • Het transport van je Tiny House is verzekerd via de vervoerder.
 • Het zou mogelijk kunnen zijn om een hypotheek te krijgen.

Nadelen van een Tiny House zonder wielen:

 • Je huisje moet met een dieplader vervoerd worden. Dit brengt extra kosten met zich mee. Daar staat echter tegenover dat je geen trailer nodig hebt.
 • Niet alle campings/gemeenten/grondeigenaren staan open voor een Tiny House zonder wielen.
 • Je kunt niet overal komen met een dieplader.

Wat heb je nodig? Een plek>