Missie en visie

Tiny House Nederland is een samenwerkingsverband van mensen die deze nieuwe woonvorm een warm hart toe dragen en onder de aandacht willen brengen bij het grote publiek. Zonder winstoogmerk, maar wel door samenwerken, leren, doen, delen en uitvinden. Het delen van informatie, kennis en kunde waar iedereen beter van wordt. Iedereen die gelooft in het gedachtengoed van en wil bijdragen aan de Tiny House Nederland beweging is dan ook van harte welkom om zich bij ons aan te sluiten.

Waarom wij geloven in de Tiny House beweging

De tijd van eindeloze economische groei zal eindigen; het is niet langer houdbaar. We worden gestimuleerd meer te consumeren, om steeds grotere en duurdere spullen en huizen te kopen en om dat te kunnen doen moeten we steeds harder werken en hebben we steeds minder vrije tijd. Wanneer is het genoeg? Wat hebben we nu eigenlijk echt nodig om fijn te kunnen leven? Waar hebben we echt genoeg aan?

Een Tiny House is voor ons de ideale basis om een bewuster en duurzamer leven te creëren. Door het leven in een Tiny House ontdek je wat je echt nodig hebt, wat je echt gelukkig maakt, en het stimuleert je bewuster om te gaan met je verbruik. In ruil daarvoor krijg je meer tijd, meer geld, meer vrijheid en een goed gevoel. Het is wat ons betreft een plaatje dat helemaal klopt en het is nog leuk ook! Want zeg nu zelf, zou jij niet in zo’n prachtig huisje willen wonen? We zijn ons er overigens van bewust dat een Tiny House niet voor iedereen is. Maar we zetten mensen graag aan het denken over hoeveel ruimte ze eigenlijk nodig hebben en stimuleren hen kleiner te gaan wonen.

Doel

Sinds november 2016 hebben we ons als stichting ten doel gesteld om het mogelijk te maken dat mensen in Nederland klein en duurzaam kunnen wonen en om een breed publiek kennis te laten maken met de mogelijkheden van Tiny Houses. De stichting tracht dit doel te bereiken door:

  • kennis te delen, door o.a. het bijhouden van een website, blog en database, alsmede via social media, het beantwoorden van vragen via de e-mail, een forum, presentaties geven en het verzamelen van informatie over de nieuwe trends, op bijvoorbeeld beurzen;
  • mensen te verbinden en hiermee een netwerk te vormen, via social media, door het organiseren van evenementen en meetings en intermediairschap;
  • randvoorwaarden te creëren, door draagvlak te creëren, door nieuwe projecten te initiëren en adviezen te geven;
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.

Team

Het initiatief om een plek te vormen voor alle informatie over Tiny Houses in Nederland is snel groot aan het worden. Met dit team verspreiden we kennis, inspiratie en informatie en organiseren we bijeenkomsten rondom Tiny Houses in Nederland.