Een belangrijk aspect van de Tiny House filosofie is de erkenning van het belang van samenwerken, met elkaar delen, elkaar steunen en verder helpen en vooral ook samen veel plezier maken. De Nederlandse Tiny House beweging is dynamisch en er valt een hoop werk te verrichten. Gelukkig staan we er niet alleen voor, we slaan de handen ineen met deze fijne partners en ondersteunen elkaar om de beweging verder te helpen.

Powered by GreenWish

Wij zijn Powered by GreenWish. Dat betekent dat we zijn aangesloten bij het netwerk van GreenWish. Zo krijgen wij advies, contacten en support die voor ons van belang zijn. GreenWish is een sociale onderneming die zich inzet voor een beter klimaat voor duurzaam, maatschappelijk initiatief en sociaal ondernemerschap.

Instituut Maatschappelijke Innovatie (IMI) organiseert dialogen en innovatieprojecten. Samen met Natuurverdubbelaars, Tiny House Nederland en verschillende provincies en gemeenten werken we aan een Testlab Nieuw Bos en Tiny Houses. Bossen houden CO2 vast, dragen bij aan klimaatdoelen en zijn goed voor biodiversiteit, fijnstofreductie en recreatie. Een combinatie van nieuw bos met tiny houses biedt een nieuw verdienmodel voor deze transitie en biedt nieuwe mogelijkheden voor mensen die met een kleine ecologische voetafdruk in de natuur willen wonen.