Een Tiny House is een nieuwe woonvorm met een duidelijke onderliggende filosofie. Het zijn kleine, volwaardige en vrijstaande woningen met een vloeroppervlak van maximaal 50 vierkante meter, met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. In Tiny Houses wordt permanent gewoond en deze zijn dus niet bedoeld als recreatiewoning.

Twee soorten Tiny Houses

Er zijn twee soorten Tiny Houses te onderscheiden: verplaatsbare en niet-verplaatsbare Tiny Houses. Verplaatsbare Tiny Houses zijn meestal gebouwd op wielen en staan veelal op braakliggende terreinen, met als doel hier tijdelijk te wonen.

Niet-verplaatsbare Tiny Houses zijn gebouwd op een vaste fundering en bevinden zich op een locatie waar ze permanent blijven staan. In beide vormen wonen de bewoners permanent in hun huisjes en hebben ze een inschrijving in de Basis Registratie Personen (BRP) op het adres waar hun Tiny House staat.

Wat zijn Tiny Houses niet?

Een Tiny House is geen woonwagen of recreatiewoning. Een duidelijke uitleg over wat een woonwagen is en het beleid rond woonwagens vind je hier: https://nl.wikipedia.org/wiki/Woonwagenbewoner.

Een recreatiewoning staat op grond waar volgens het bestemmingsplan alleen gerecreëerd mag worden, oftewel vakantie gevierd mag worden. Er zijn wel Tiny Houses die (tijdelijk) op campings staan, maar dit is bijna altijd in afwachting van een permanente plek.

Hoe ziet zo’n Tiny House eruit?

Benieuwd naar Tiny Houses in Nederland? Neem een kijkje in onze Tiny database of raak geïnspireerd door de Instagram- en YouTube-accounts die je vindt op onze inspiratiepagina.

De Tiny House filosofie en Tiny Living>