Contactgegevens


Naam contactpersoon
J. Herforth
E-mailadres
j.herforth@apeldoorn.nl

Specificering project


Duur woonproject
5 jaar (2020-2025)
Aantal Tiny Houses
Maximaal 10
Initiatiefnemer
Gemeente
Eigenaar grond
Gemeente
Huur, pacht, koop?
Huur
Wordt de grond met of zonder Tiny Houses beschikbaar gesteld?
Zonder
Organiseren bewoners zelf hun Tiny House of is dit anders geregeld?
Zelf
Verschillende typen Tiny Houses of allemaal dezelfde?
Verschillend
Zijn de Tiny Houses (deels) off-grid of zijn ze aangesloten en zo ja, op welke aansluitingen?
Gemeente levert grasland met een aangeplante windsingel en een toegangsweggetje en doet aan grondverbetering (droge voeten). De gemeente legt geen nutsvoorzieningen aan. Het is een experiment. Huurders bepalen zelf de mate van off-grid. Dit aspect wordt (o.a.) later meegenomen bij de evaluatie.

Vergunningentraject, ervaringen en lessen


Hoe is het vergunningentraject verlopen? En welke lessen zijn er geleerd waar andere gemeenten baat bij kunnen hebben?
Eerste vergunningen voor tijdelijke omgevingsvergunning zijn in behandeling. Vooroverleg met en ondersteuning van aanvragers zijn belangrijk i.v.m. grijze gebieden in wetgeving en atypisch woonproduct. Arbeidsintensief.
Hoe zijn de ervaringen tot nu toe met deze nieuwe woonvorm?
Enthousiaste groep. Feitelijke project met deelnemers is net begonnen (na een lange voorbereiding). Plaatsing eerste tiny house naar verwachting zomer 2020.
Welke andere waardevolle lessen, tips en tricks wilt u delen?
Adviseer geïnteresseerden in een zo vroeg mogelijk stadium uit te zoeken wat het kost om een leeg terrein naar hun wensen in te richten en weer leeg op te leveren en wat de investeringen in off-grid wonen zijn. Project vraagt veel interne en externe coördinatie. Communiceer duidelijk dat de gemeente twee petten heeft: privaat (verhuur) en publiek (toetsen, gelijkwaardige behandeling met andere woonvormen, kostenverhaal, enz). Frame van tijdelijkheid is broos, zeker als er steeds meer voorzieningen (onder- en bovengronds) ontstaan. Benoem vanaf het begin het effect van voorzieningen buiten het Tiny House op de ecologische voetafdruk. Stuur aan op groepsvorming en een vaste contactpersoon.
Wilt u verder nog iets vertellen over dit project, de totstandkoming, uitdagingen en succesfactoren?
Zoek gerust contact!