Contactgegevens


E-mailadres
schieoevers@delft.nl
Website
www.delft.nl/contact

Specificering project


Duur woonproject
Tijdelijk. 2019 t/m 2024, met mogelijkheid tot verlenging met 5 jaar tot 2029.
Aantal Tiny Houses
Maximaal 14
Initiatiefnemer
Gemeente in samenwerking met particuliere initiatiefnemers.
Eigenaar grond
Gemeente
Huur, pacht, koop?
Bruikleenovereenkomst tussen gemeente en particuliere initiatiefnemers, die zich hebben verenigd in een wooncoöporatie, Pionierskwartier.
Wordt de grond met of zonder Tiny Houses beschikbaar gesteld?
Zonder Tiny House
Organiseren bewoners zelf hun Tiny House of is dit anders geregeld?
De bewoners organiseren zelf hun Tiny House.
Verschillende typen Tiny Houses of allemaal dezelfde?
Verschillende typen
Zijn de Tiny Houses (deels) off-grid of zijn ze aangesloten en zo ja, op welke aansluitingen?
(Deels) off-grid. De huisjes zijn niet aangesloten, maar op het terrein liggen noodaansluitingen voor elektra en drinkwater. Er is één aansluiting op de riolering in het nutshuisje. Er wordt nog onderzocht of het gebruik van een helofytenfilter mogelijk is.

Vergunningentraject, ervaringen en lessen


Hoe is het vergunningentraject verlopen? En welke lessen zijn er geleerd waar andere gemeenten baat bij kunnen hebben?
Bewoners moesten een omgevingsvergunning ‘Bouwbesluit Tijdelijk Wonen’ aanvragen. Er is vanuit de gemeente een bijeenkomst georganiseerd waarbij is aangegeven hoe je een goede vergunning kan indienen.
Hoe zijn de ervaringen tot nu toe met deze nieuwe woonvorm?
Voor dit experimentele project is het bestemmingsplan van de grond gewijzigd. Het opstellen van het bestemmingsplan was erg interessant en bleek iedere keer op nieuwe punten een uitdaging. Het heeft 1,5 jaar geduurd om uiteindelijk de eerste Tiny Houses te kunnen laten plaatsen.