Contactgegevens


Website
https://www.proeftuinerasmusveld.nl/nieuws en dan het item Tiny Houses. Voor verdere informatie kan er contact worden opgenomen met de initiatiefnemer, ontwikkelaar BPD.

Specificering project


Duur woonproject
Tijdelijk voor 2 jaar, inmiddels afgerond.
Aantal Tiny Houses
Vijf
Initiatiefnemer
Projectontwikkelaar BPD i.s.m. Gemeente Den Haag
Eigenaar grond
Projectontwikkelaar BPD/Gemeente Den Haag
Huur, pacht, koop?
Huur
Wordt de grond met of zonder Tiny Houses beschikbaar gesteld?
Zonder
Organiseren bewoners zelf hun Tiny House of is dit anders geregeld?
Zelf
Verschillende typen Tiny Houses of allemaal dezelfde?
Verschillende typen, zelfbouw.
Zijn de Tiny Houses (deels) off-grid of zijn ze aangesloten en zo ja, op welke aansluitingen?
Off-grid met noodvoorziening voor water en stroom.

Vergunningentraject, ervaringen en lessen


Hoe is het vergunningentraject verlopen? En welke lessen zijn er geleerd waar andere gemeenten baat bij kunnen hebben?
Gedoogbesluit door de gemeente Den Haag. Dit is niet de meest voor de hand liggende manier, maar er was bij de opstart van het project niet voldoende tijd om het netjes te regelen. Voor een gemeente zou het beter zijn om een vergelijkbare procedure als de Gemeente Delft te doorlopen.
Hoe zijn de ervaringen tot nu toe met deze nieuwe woonvorm?
Aan het begin was er nog geen ervaring. In het Erasmusveld nam de projectontwikkelaar voornamelijk het voortouw door het grootste deel van het proces te regelen en voor de kosten op te dragen. Vanuit een beleidsmatige hoek heeft de gemeente het project gedoogd als pilot. O.a. vanwege gebrek aan tijd om het op een officiële manier te organiseren. Mocht een vergelijkbaar project nogmaals plaatsvinden, dan zou een officieel (bouw)traject worden doorlopen, inclusief de daarbij behorende vergunningen.
Welke andere waardevolle lessen, tips en tricks wilt u delen?
De gemeente Delft heeft een officiëlere procedure doorlopen. Neem met hen contact op om hierover meer informatie te krijgen.