Contactgegevens


Naam contactpersoon
Dhr. Vermeulen
E-mailadres
w.vermeulen@denhelder.nl
Telefoonnummer
06-13037741

Specificering project


Duur woonproject
Permanent
Aantal Tiny Houses
33
Initiatiefnemer
Gemeente en Woningstichting Den Helder
Eigenaar grond
Woningbouwcorporatie Woningstichting Den Helder
Huur, pacht, koop?
Grond wordt gehuurd. Koop is eventueel mogelijk.
Wordt de grond met of zonder Tiny Houses beschikbaar gesteld?
Zonder
Organiseren bewoners zelf hun Tiny House of is dit anders geregeld?
Bewoners organiseren zelf hun TH.
Verschillende typen Tiny Houses of allemaal dezelfde?
Allemaal verschillende types.
Zijn de Tiny Houses (deels) off-grid of zijn ze aangesloten en zo ja, op welke aansluitingen?
Alleen aansluiting op waterleiding.

Vergunningentraject, ervaringen en lessen


Hoe is het vergunningentraject verlopen? En welke lessen zijn er geleerd waar andere gemeenten baat bij kunnen hebben?
Vergunningentraject verliep langzaam. Belangrijk is dat raadsleden, de betreffende wethouder en ambtenaren enthousiast zijn over het concept. Eén of enkele opposanten kunnen het proces aanzienlijk verstoren/vertragen. Alles staat of valt met het willen geven van medewerking, de zgn. gunfactor.
Hoe zijn de ervaringen tot nu toe met deze nieuwe woonvorm?
Eerste huisje komt in oktober 2020. Nu nog geen ervaring dus.
Welke andere waardevolle lessen, tips en tricks wilt u delen?
Het is belangrijk om een duidelijk doel voor ogen te hebben (t.a.v. waar, wie, wat). Omdat het een lang en taai traject is, is het belangrijk om het enthousiasme er in te houden. Regelmatig contact houden/leggen met alle partijen is van belang, zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau. Ook van belang is dat de initiatiefnemer de ambtenaren en toekomstige bewoners regelmatig samenbrengt, bijv. tijdens workshops.
Wilt u verder nog iets vertellen over dit project, de totstandkoming, uitdagingen en succesfactoren?
Een belangrijke uitdaging is ook de buurt mee te krijgen en vooringenomen ideeën die in de buurt leven en die mogelijk refereren aan een camping of woonwagenkamp in een zeer vroeg stadium zien te elimineren. Dat kan door de toekomstige bewoners zich te laten presenteren aan de buurt. Plaatjes van en eerlijke info over de tiny houses kunnen de weerstand wegnemen.