Contactgegevens


Naam contactpersoon
Marjan van den Hoek
E-mailadres
Mj.vanden.hoek@dordrecht.nl
Telefoonnummer
078-7704719

Specificering project


Duur woonproject
Tijdelijk (tot september 2021)
Aantal Tiny Houses
Max 6
Initiatiefnemer
Particulieren
Eigenaar grond
Gemeente
Huur, pacht, koop?
Huur
Wordt de grond met of zonder Tiny Houses beschikbaar gesteld?
Zonder huizen
Organiseren bewoners zelf hun Tiny House of is dit anders geregeld?
Bewoners organiseren het zelf
Verschillende typen Tiny Houses of allemaal dezelfde?
Verschillende typen
Zijn de Tiny Houses (deels) off-grid of zijn ze aangesloten en zo ja, op welke aansluitingen?
Met aansluitingen (energie, water, riool).

Vergunningentraject, ervaringen en lessen


Hoe is het vergunningentraject verlopen? En welke lessen zijn er geleerd waar andere gemeenten baat bij kunnen hebben?
Goed verlopen. Voor meer toelichting, neem gerust contact op.
Hoe zijn de ervaringen tot nu toe met deze nieuwe woonvorm?
Nog geen ervaring. Huizen zijn zeer recent geplaatst.