Dronten

Contactgegevens


Naam contactpersoon
NAAM CONTACTPERSOON
E-mailadres
E-MAILADRES
Telefoonnummer
TELEFOONNUMMER

Specificering project


Duur woonproject
DUUR
Aantal Tiny Houses
AANTAL
Initiatiefnemer
INITIATIEFNEMER
Eigenaar grond
EIGENAAR
Huur, pacht, koop?
HUUR
Wordt de grond met of zonder Tiny Houses beschikbaar gesteld?
MET OF ZONDER
Organiseren bewoners zelf hun Tiny House of is dit anders geregeld?
ZELF OF ANDERS
Verschillende typen Tiny Houses of allemaal dezelfde?
VERSCHILLEND
Zijn de Tiny Houses (deels) off-grid of zijn ze aangesloten en zo ja, op welke aansluitingen?
OFFGRID

Vergunningentraject, ervaringen en lessen


Hoe is het vergunningentraject verlopen? En welke lessen zijn er geleerd waar andere gemeenten baat bij kunnen hebben?
VERGUNNINGENTRAJECT
Hoe zijn de ervaringen tot nu toe met deze nieuwe woonvorm?
ERVARINGEN
Welke andere waardevolle lessen, tips en tricks wilt u delen?
LESSEN
Wilt u verder nog iets vertellen over dit project, de totstandkoming, uitdagingen en succesfactoren?
MEER INFO

[bws_pdfprint display=’pdf’]