Contactgegevens


Website
https://gemeente.groningen.nl/tiny-houses

Specificering project


Duur woonproject
Tijdelijk, 2016-2026
Aantal Tiny Houses
Op dit moment om twaalf Tiny Houses
Initiatiefnemer
Coöperatie Woldwijk en coöperatie Tiny House Woldwijk
Eigenaar grond
Gemeente Groningen
Huur, pacht, koop?
Huur
Wordt de grond met of zonder Tiny Houses beschikbaar gesteld?
Zonder
Organiseren bewoners zelf hun Tiny House of is dit anders geregeld?
Regelt iedereen zelf
Verschillende typen Tiny Houses of allemaal dezelfde?
Verschillende
Zijn de Tiny Houses (deels) off-grid of zijn ze aangesloten en zo ja, op welke aansluitingen?
Bewoners regelen zelf hun nutsvoorzieningen, aansluiting op elektriciteit is gezamenlijk.

Vergunningentraject, ervaringen en lessen


Hoe is het vergunningentraject verlopen? En welke lessen zijn er geleerd waar andere gemeenten baat bij kunnen hebben?
Er is een tweeledige omgevingsvergunning aangevraagd:
1. vergunning voor tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan
2. een ‘koepelvergunning’ voor alle activiteiten samen, dat onder andere wonen in Tiny Houses bevat.
Het verlenen van deze ‘koepelvergunning’, gecombineerd met strijdig gebruik, is een reguliere vergunningprocedure. Daarnaast is er een ruimtelijk beleidskader opgesteld voor Woldwijk.
Hoe zijn de ervaringen tot nu toe met deze nieuwe woonvorm?
Deze ervaringen zijn goed. We merken dat het een bepaalde niche van de woningmarkt is waar op dit moment veel vraag naar is.
Zie voor meer informatie:
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/zoeken/@170837/proeftuin-gemeente/,
https://www.woldwijk.nl/ en https://www.tinyhousewoldwijk.nl/