Contactgegevens


Naam contactpersoon
Willem Bil
E-mailadres
wbil@t-diel.nl
Telefoonnummer
06-25583272

Specificering project


Duur woonproject
Permanent
Aantal Tiny Houses
Vijf
Initiatiefnemer
Particuliere initiatiefnemer(s) i.s.m. gemeente
Eigenaar grond
Gemeente verkocht de grond aan de Tiny House bewoners.
Huur, pacht, koop?
Koop
Wordt de grond met of zonder Tiny Houses beschikbaar gesteld?
De grond werd met Tiny Houses beschikbaar gesteld.
Organiseren bewoners zelf hun Tiny House of is dit anders geregeld?
De bewoners hebben zelf een individueel aangepast model gekozen bij de projectontwikkelaar.
Verschillende typen Tiny Houses of allemaal dezelfde?
Qua uiterlijk en afmetingen hetzelfde, qua indeling verschillend.
Zijn de Tiny Houses (deels) off-grid of zijn ze aangesloten en zo ja, op welke aansluitingen?
De Tiny Houses zijn aangesloten op de bestaande rioolaansluiting, water en stroom. De woningen zijn echter zelfvoorzienend qua elektra: ze beschikken allen over 48 zonnepanelen.

Vergunningentraject, ervaringen en lessen


Hoe is het vergunningentraject verlopen? En welke lessen zijn er geleerd waar andere gemeenten baat bij kunnen hebben?
De aanvraag is geïnterpreteerd als particulier initiatief waardoor de regelgeving wat ruimer kon worden toegepast en er is bovendien gehandeld via een tijdelijke vrijstelling van het bestemmingsplan zodat er ook snel gehandeld kon worden. Denk in huizen, niet in chalets.
Hoe zijn de ervaringen tot nu toe met deze nieuwe woonvorm?
Prima. Het gaat om een pilot: binnen een periode van vijf jaar na realisatie kunnen de woningen in principe nog verwijderd worden, maar niks wijst erop dat de gemeente gebruik moet maken van een overeengekomen clausule dat de stekker eruit gaat wanneer er sprake zou zijn van overlast ervaren door omwonenden.
Welke andere waardevolle lessen, tips en tricks wilt u delen?
Initiatief samen met omwonenden ontwikkelen. Maatwerk door koopconstructie in samenwerking met de (Rabo)bank. Woningen aanmerken als volwaardige woningen (bv voor hypotheek en wooncontingenten).
Wilt u verder nog iets vertellen over dit project, de totstandkoming, uitdagingen en succesfactoren?
Het eerste Tiny Houses straatje is dankzij goede samenwerking tussen alle betrokken partijen (initiatiefnemer, gemeente, projectontwikkelaar, omwonenden, bank, notaris) tot stand gekomen. Daardoor kon maatwerk worden geleverd m.b.t. financiering (koop/lage hypotheekrente), erfafscheidingen, gezamenlijke eigendommen, structurele toewijzing etc. Duidelijk communiceren over de reden van Tiny Houses: het zijn primair geen louter goedkope woningen doch bieden wellicht passende huisvesting aan mensen die bewust klein willen wonen om daarmee een lagere ecologische voetprint achter te laten en bewust geen deel willen uitmaken van de 24-uurs economie. Geen ultiem ontwerp dus voor mensen met een lager inkomen.