Contactgegevens


Naam contactpersoon
Tom Meuwissen
E-mailadres
t.meuwissen@harderwijk.nl
Telefoonnummer
0341411911

Specificering project


Duur woonproject
Tijdelijk,5 jaar met mogelijk nog eens 5 jaar
Aantal Tiny Houses
3
Initiatiefnemer
Gemeente
Eigenaar grond
Gemeente
Huur, pacht, koop?
Huur
Wordt de grond met of zonder Tiny Houses beschikbaar gesteld?
Zonder, ter voorbereiding alleen aanleg riolering. Verder regelen de tiny houses bewoners het zelf.
Organiseren bewoners zelf hun Tiny House of is dit anders geregeld?
Ja, de bewoners ontwerpen en bouwen zelf of laten hun Tiny House ontwerpen/bouwen.
Verschillende typen Tiny Houses of allemaal dezelfde?
Allemaal een eigen ontwerp.
Zijn de Tiny Houses (deels) off-grid of zijn ze aangesloten en zo ja, op welke aansluitingen?
Vanwege wetgeving (bestaand riool binnen 40 meter) wordt het helofytenfilter aangesloten op het riool als achtervang. Verder volledig off-grid.

Vergunningentraject, ervaringen en lessen


Hoe is het vergunningentraject verlopen? En welke lessen zijn er geleerd waar andere gemeenten baat bij kunnen hebben?
Door de tijdelijkheid en particuliere bouw is veel mogelijk. Ook in combinatie met het gelijkwaardigheidsprincipe in het Bouwbesluit. Alleen is het niet gelukt om de tiny houses zonder riolering te krijgen vanwege de wettelijke verplichting dat je aangesloten moet worden als er binnen 40 meter riolering ligt.
Hoe zijn de ervaringen tot nu toe met deze nieuwe woonvorm?
De Tiny Houses worden nu gebouwd. De ervaring met de manier van wonen gaan we nog opdoen. Wat in het voortraject al wel veel naar voren kom is dat Tiny Houses een breed begrip is en dat je als gemeente duidelijk moet maken wat je hier wel en niet onder verstaat. In Harderwijk zien we Tiny Houses echt als een woning gebouwd uit een duurzame behoefte. Daarnaast heb je kleine woningen die invulling geven aan de behoefte voor goedkope woningen.
Welke andere waardevolle lessen, tips en tricks wilt u delen?
Betrek de omgeving vanaf het begin goed bij het idee. Laat ze wennen aan het nieuwe concept. Hier is in Harderwijk in het begin te weinig aandacht aan besteed en daardoor is er veel onrust ontstaan. Het is leerzaam om contact te zoeken met andere gemeenten die al Tiny Houses hebben. Maar let goed op dat de situaties vaak net iets anders zijn: initiatiefnemer, locatie, type Tiny House, periode.
Wilt u verder nog iets vertellen over dit project, de totstandkoming, uitdagingen en succesfactoren?
U kunt een van de Tiny House bewoners volgen via haar blog, https://tinyhouse-demini.nl/