Contactgegevens


Naam contactpersoon
Y. Blokker-Metselaar
E-mailadres
y.metselaar@heemskerk.nl
Telefoonnummer
140251

Specificering project


Duur woonproject
Tijdelijk. Ontheffing van het bestemmingsplan van vijf jaar met eenmaal de mogelijkheid het met vijf jaar te verlengen.
Aantal Tiny Houses
Vier
Initiatiefnemer
De Tiny House bewoners zelf.
Eigenaar grond
Gemeente Heemskerk
Huur, pacht, koop?
Wij verhuren het gehele perceel aan de vereniging die de grond voor de huisjes onderverhuurd aan de bewoners. Het perceel dat wordt onderverhuurd is ter grootte van het huisje dat erop staat.
Wordt de grond met of zonder Tiny Houses beschikbaar gesteld?
Zonder
Organiseren bewoners zelf hun Tiny House of is dit anders geregeld?
De bewoners hebben zelf een huisje gebouwd/gekocht.
Verschillende typen Tiny Houses of allemaal dezelfde?
Allemaal verschillende huisjes waarvoor zij een bouwvergunning hebben aangevraagd.
Zijn de Tiny Houses (deels) off-grid of zijn ze aangesloten en zo ja, op welke aansluitingen?
Allemaal geheel off-grid. Dit door de beperkingen van het perceel, waar grote waterleidingen onder liggen

Vergunningentraject, ervaringen en lessen


Hoe is het vergunningentraject verlopen? En welke lessen zijn er geleerd waar andere gemeenten baat bij kunnen hebben?
In geval van de gemeente Heemskerk lopen er nog gerechtelijke procedures.
Hoe zijn de ervaringen tot nu toe met deze nieuwe woonvorm?
Positief.
Welke andere waardevolle lessen, tips en tricks wilt u delen?
Door vooraf een overeenstemming te hebben met omwonende zal de kans op procedures aanzienlijk kleiner worden. Mensen die een initiatief opstarten zullen zich goed moeten laten informeren door hun gemeente. Blijf in gesprek met alle partijen en betrek ook de omgeving op tijd (liefst vanaf het begin). En wees niet bang om fouten te maken. Het is nu eenmaal nieuw en dan kun je niet alles gelijk goed doen.
Wilt u verder nog iets vertellen over dit project, de totstandkoming, uitdagingen en succesfactoren?
Ik ben erachter dat het best een uitdaging is om iets “nieuws” te verwezenlijken. De uitdaging ligt soms in het overtuigen van collega’s die het niet zien zitten en soms in de wetgeving die niet voorziet in sommige dingen. Gelukkig hebben we bij de Gemeente Heemskerk de meeste mensen achter dit plan staan en is de wethouder ook enthousiast. Wanneer dit niet het geval is, zal het een lastige opgave zijn om het te realiseren. Ik heb dit ook niet kunnen doen zonder mijn collega’s en hun vertrouwen.