Contactgegevens


Naam contactpersoon
Estivani Kemerink op Schiphorst
E-mailadres
e.kemerinkopschiphorst@hengelo.nl
Telefoonnummer
074-2459641

Specificering project


Duur woonproject
Tijdelijk voor de duur van 5 jaar.
Aantal Tiny Houses
Maximaal 10.
Initiatiefnemer
Stichting Tiny Housing Twente
Eigenaar grond
Projectontwikkelaar
Huur, pacht, koop?
Gebruik om niet.
Wordt de grond met of zonder Tiny Houses beschikbaar gesteld?
Enkel de grond wordt beschikbaar gesteld.
Organiseren bewoners zelf hun Tiny House of is dit anders geregeld?
Bewoners regelen zelf de benodigde gezamenlijke voorzieningen via een coöperatie en organiseren individueel hun Tiny House.
Verschillende typen Tiny Houses of allemaal dezelfde?
Verschillende typen.
Zijn de Tiny Houses (deels) off-grid of zijn ze aangesloten en zo ja, op welke aansluitingen?
Tiny Houses zijn ten minste aangesloten op de riolering en er is een mogelijkheid voor aansluiting op elektra en water.

Vergunningentraject, ervaringen en lessen


Hoe zijn de ervaringen tot nu toe met deze nieuwe woonvorm?
De ervaringen zijn overwegend positief. Deze vorm van wonen draagt bij aan de beleidsdoelstellingen voor keuzevrijheid in wonen/het kunnen invullen van individuele woonwensen. Omdat het gaat om een -voor ons- nieuwe vorm van wonen vraagt het wel om maatwerk en dat vraagt meer tijd dan een standaard woonproduct.
Welke andere waardevolle lessen, tips en tricks wilt u delen?
Het is erg prettig dat de bewoners zich organiseren en dat er voor de gemeente één aanspreekpunt is.

Foto’s met dank aan:
Tiny House Hengelo
Tiny Nienke
Groene Voetjes
Klusvrouw Hengelo