Contactgegevens


Naam contactpersoon
Geert van het Hof (gemeente) Marileen Fabels (www.vonkindewijk.nl)
E-mailadres
g.vanthof@hilversum.nl of hallo@vonkindewijk.nl
Telefoonnummer
Marileen Fabels: 06-44236598

Foto: Axel Corten
Foto: Axel Corten

Specificering project


Duur woonproject
Tijdelijke ontheffing bedrijventerrein van 20 juli 2020 tot februari 2023.
Aantal Tiny Houses
6 en oud winkelpand is duurzame broedplaats.
Initiatiefnemer
Woningbouwcorporatie, werkgroep Tiny Houses het Gooi, stichting LOLA
Eigenaar grond
Woningbouwcorporatie DudokWonen
Huur, pacht, koop?
Huur of eigenlijk bruikleen= maatschappelijke leegstandsbewoning
Wordt de grond met of zonder Tiny Houses beschikbaar gesteld?
Zonder
Organiseren bewoners zelf hun Tiny House of is dit anders geregeld?
Ze komen met hun eigen zelfvoorzienende huis on wheels.
Verschillende typen Tiny Houses of allemaal dezelfde?
Verschillend
Zijn de Tiny Houses (deels) off-grid of zijn ze aangesloten en zo ja, op welke aansluitingen?
Zoveel mogelijk off-grid met back-up van elektra en water uit hoofdgebouw.

Foto: Axel Corten
Foto: Axel Corten

Vergunningentraject, ervaringen en lessen


Hoe is het vergunningentraject verlopen? En welke lessen zijn er geleerd waar andere gemeenten baat bij kunnen hebben?
Langdurig proces; vooral door bezwaren uit de buurt. De gemeente was juist voor. De buurt is tegen elke vorm van toevoegingen van woningen. Toen eenmaal duidelijk was dat het om een tijdelijke ontheffing ging, werden bezwaren en procedures ingetrokken. Dat juridische aspect meteen toelichten zou geholpen hebben in het tempo. De bezwaren waren verder meer tegen de gemeente gericht dan tegen het project, dus goed afstemmen met de buurt en nakomen wat je zegt als gemeente had een beter vertrouwen geschapen.
Hoe zijn de ervaringen tot nu toe met deze nieuwe woonvorm?
Die zijn positief en denken dat het goed is over deze woonvorm na te denken en zien door corona ook hoe verwend en ‘het kan niet op’ geleefd hebben. Ze vinden het een aanvulling.
Welke andere waardevolle lessen, tips en tricks wilt u delen?
Beeldvorming is nog altijd dat tinyhousegangers feestvierders, uitschot, zonderlingen en alternatieven zijn ipv gewone buren zoals elders in de wijk. Buren kwamen dit checken. Informatie en bewoners van de Tiny Houses ontmoeten deed wonderen.
Wilt u verder nog iets vertellen over dit project, de totstandkoming, uitdagingen en succesfactoren?
Ik denk dat we een meerwaarde geven aan de wijk in combinatie met een duurzame broedplaats die tevens invulling geeft aan maatschappelijke leegstandsbewoning. In plaats van 1 bewoner achter een gesloten hek, zitten er nu 7 bedrijfjes en is er bewoning in 6 tiny houses. Mensen uit de buurt kunnen aanwippen voor koffie/thee en lunch wat veel levendigheid op een positieve manier bewerkstelligt. Vergroenen van het terrein inspireert en nodigt uit. Hierdoor wordt de wijk aantrekkelijk om te wonen wat voor onze eigenaar woningcooperatie Dudok Wonen ook een toegevoegde waarde heeft. Ik denk dat maatschappelijke leegstand en tiny houses een heel goeie combinatie zijn.

Foto: Axel Corten