Initiatiefgroepen

Door het hele land worden er initiatiefgroepen opgestart die op lokaal niveau bezig zijn met het realiseren van Tiny Houses. Hieronder vind je een overzicht. Heb jij een initiatiefgroep die hier nog niet bij staat? Stuur dan een e-mail met tekst, logo en/of foto naar initiatiefgroepen@tinyhousenederland.nl

Tiny House Alkmaar

Wooncoöperatie Tiny House Alkmaar is een coöperatief samenwerkingsverband van zes mensen uit de regio Alkmaar. Het is ons streven om klein, milieuvriendelijk en betaalbaar wonen mogelijk te maken in de gemeente Alkmaar, te beginnen met een pilot project aan de Helderseweg 28 in Alkmaar. Onze missie is:

Wooncoöperatie Tiny House Alkmaar realiseert Tiny House woonprojecten in de gemeente Alkmaar waarbij de kernwaarden betaalbaar, ecologisch en eenvoudig wonen in een samenredzame gemeenschap centraal staan.

Van de gemeente Alkmaar hebben we toestemming gekregen om op het terrein aan de Helderseweg 28 met vijf zelfvoorzienende Tiny Houses, voor een periode van vijf jaar te experimenteren met deze vernieuwende woonvorm. Op onze website kun je lezen wie we zijn, wat onze beweegredenen zijn en met wie wij samenwerken in dit project. Daarnaast vind je er het laatste nieuws en aankondigingen van activiteiten zoals open dagen.

http://www.tinyhousealkmaar.nl/

Amersfoort

Hallo! Wij zijn een groep van ongeveer 10 mensen en samen vormen wij de community en vereniging ‘Tiny Houses 4 Amersfoort’.
Wij gaan duurzame, zelfvoorzienende en verplaatsbare Tiny Houses maken. Daarmee willen we tijdelijk ongebruikte locaties van grondeigenaren in Amersfoort duurzaam gaan benutten voor bewoning.

Wij willen zelfvoorzienend en met zo min mogelijk impact op de omgeving leven. Dit doen we door goed voor het milieu te zorgen en bewuste keuzes te maken. Ook willen wij samen een waardevolle leefruimte creëren met elkaar en de mensen in de buurt.

Op dit moment komen we iedere twee weken bij elkaar om te bespreken hoe we deze Tiny House droom kunnen realiseren. Naast de ‘regeldingen’ maken we ook tijd om goed contact op te bouwen met elkaar en bijvoorbeeld regelmatig samen te eten.

We zijn, samen met de gemeente, woningcorporaties en projectontwikkelaars, actief op zoek naar een eerste locatie om te wonen. Wel kunnen we al beginnen met het bouwen van onze huisjes in loods ‘De Groene Schuur’. Deze is door de gemeente beschikbaar gesteld voor ons initiatief!

Voor meer info bezoek je onze (binnenkort vernieuwde!) website, onze Facebookpagina of mail je ons!
https://tinyhouses4amersfoort.nl/
https://www.facebook.com/tinyhouses4amersfoort/
tinyhouses4amersfoort@gmail.com

Groetjes,
Alle leden van TH4A

Tiny House groep Beverwijk/Heemskerk

Wij zijn Madelief en Yvette, wonend in het Regenbooghuisje. Samen met een aantal geïnteresseerden in Tiny Houses willen wij een legale locatie in Heemskerk en/of Beverwijk realiseren. Hiernaast hebben we ook goed contact met de intitiatiefneemster in gemeente Uitgeest.

Op dit moment zijn er in Beverwijk 2 plekken aangewezen die onderzocht gaan worden, het Moensplein en het Willem-Alexander plantsoen. Heemskerk heeft de pijlen gericht op Rijksstraatweg nummer 15. Beide gemeentes zijn nog in oriënterende fase. Er kunnen nog geen harde uitspraken worden gedaan. Heemskerk doet dit in samenspraak met ons, Beverwijk onderzoekt tot nu toe zelfstandig de mogelijkheden.

Geïnteresseerden adviseren we om zelf contact op te nemen met de gemeente. Als je een bijdrage wilt leveren in ons proces tot realisatie van legale plekken dan horen we graag van je. Contact opnemen kan via onze blog.
Daar zal ook alle nieuwe informatie komen te staan www.regenbooghuisje.com) net als op de Facebookpagina van ons huisje: https://www.facebook.com/Regenbooghuisje/

Klein en Duurzaam Wonen Castricum

KLEIN & Duurzaam Wonen Castricum heeft zich ten doel gesteld om een geschikte locatie binnen de gemeente Castricum te vinden waar de eerste kleine, betaalbare en energieneutrale woningen kunnen komen voor mensen voor wie een geschikte woning vinden lastig is. Zoals alleenstaanden, starters en mensen die van ‘groot’ naar ‘klein’ willen wonen en daarmee doorstroming op de woningmarkt teweeg brengen. Deze bewoners zullen een duurzaam voorbeeld creëren voor bewust, vooruitstrevend en ecologisch verantwoord leven. De woningen moeten betaalbaar zijn zodat verschillende inkomens- en leeftijdsgroepen op harmonieuze wijze met elkaar kunnen samenleven en er ruimte is voor ontplooiing van ieders kwaliteiten. Wij hopen een project van circa tien woningen te kunnen realiseren welke als pilot en voorbeeld kan dienen voor toekomstige bouwprojecten. Hoe mooi zou het zijn wanneer er bij elk nieuwbouwproject gebruik wordt gemaakt van bouwopties die het milieu minimaal belasten en zorgen voor prettiger, gezonder, meer betaalbaar wonen dan de huidige gangbare opties!

Er is veel animo in Castricum voor Tiny living zowel vanuit de gemeenteraad alsook van mogelijke toekomstige bewoners. De gemeenteraad heeft op 8 november 2018 de motie ‘Tiny Houses’ aangenomen waarin is besloten geld te reserveren om onderzoek te doen naar een geschikte locatie, het aantal woningen, beheer mogelijkheden en financiële consequenties. KDW staat in contact met een groep van vijftigtal personen die graag op bovenstaande manier zouden wonen. Dit is te veel animo voor het huidige projectplan. Wanneer er een locatie is gevonden zal er worden gekeken wie er op dat moment nog geïnteresseerd is, de ideologie van het voorstel deelt en ook praktisch aan de slag wil.

De energiecoöperatie van de bewoners van Castricum, CALorie, ondersteunt het initiatief actief en maakt onderdeel uit van de werkgroep. KDW is bereikbaar via kleinenduurzaamwonencastricum@gmail.com

Tiny Living Lanxmeer

Momenteel werkt de initiatiefgroep ‘Tiny Living Lanxmeer’ aan het ontwikkelen van twee hofjes met ‘tiny houses’ in de eco-wijk Lanxmeer. Deze woonvorm, die duurzaamheid zo centraal stelt, mag eigenlijk niet ontbreken in Lanxmeer. De gemeente Culemborg heeft ons een subsidie voor duurzaamheidsinitiatieven verstrekt en twee bouwkavels in optie gegeven om onze plannen te kunnen realiseren. Tijdens een eerste werksessie op 28 januari 2018 is een groep potentiële bewoners opgestaan, die de plannen de komende 5 maanden concreet gaat maken: ontwerp, planning, financiering en communicatieplan.

Het streven is om hofjes samen te stellen uit vier tot zes permanente huisjes met dezelfde architectuur. De hofjes sluiten naadloos aan op de bestaande structuren in de wijk wat betreft landschap, architectuur en sociale cohesie. De huisjes moeten voldoen aan het bouwbesluit en worden zo veel mogelijk energieneutraal en circulair gebouwd.

Meer informatie en actualiteiten staan op: www.tinylivinglanxmeer.nl.

Tiny House 073

Groot denken, klein wonen in 073 (betreft de gemeente ’s-Hertogenbosch en omliggende dorpen).

Kernteam Tiny House Den Bosch bestaat uit:

 • Addy van Beek (oprichter)
 • Irma Bulkens (oprichter)
 • Arjan van Boekel
 • Remko Boer
 • Werner Evers

 

Missie:

 • agenderen van het onderwerp Tiny Living in 073
 • bemiddelen in vraag en aanbod van geïnteresseerden
 • mensen met elkaar in contact brengen/verbinden
 • kennisnetwerk/platform opbouwen en delen
 • contact met gemeente, bouwers, aanbieders, (toekomstig) bewoners
 • volgers informeren over bestaande vormen, activiteiten, mogelijkheden
 • organiseren informatiemomenten
 • formeren bewonersgroep met concrete plannen voor Tiny Living in 073

Bereikbaarheid vooralsnog via facebookpagina:

https://www.facebook.com/tinyhouse073/

Tiny House Drechtsteden

Beste mensen,

Wij, platform Tiny House Drechtsteden, behartigen de belangen voor
toekomstige Tiny House bewoners in de Drechtsteden* en regio. Misschien
heeft u onze naam al eens voorbij zien komen?
Tiny House Drechtsteden is onderdeel van de succesvolle Stichting
Sociale Moestuin Papendrecht.
Tiny House Drechtsteden is aangesloten bij Tiny House Nederland, dé
organisatie die zich landelijk inzet om (toekomstige) Tiny House
bewoners te informeren én om overheid en gemeenten handvatten te bieden,
zodat zij ruimte kunnen realiseren voor de kleine hoogwaardige
kwaliteitswoningen en hun bewoners. Legaal wonen, volgens de wet!

In de Drechtsteden is een groeiend aantal inwoners dat graag wil gaan
wonen in een duurzaam Tiny House: een passende woning naar eigen wensen
en behoefte, een woning voor één persoon, een gezinswoning, een
energie-neutrale woning, een woning in een ‘blauwgroene’ omgeving, een
betaalbare eerste woning, een onderhoudsarme en gelijkvloerse laatste
woning, een woning waarbij geld en tijd overblijft voor de echt
belangrijke zaken in het leven. Zoveel mensen, zoveel wensen!
Er zijn mensen die graag een kavel willen kopen, mensen die de grond
willen huren, mensen die grond met een Tiny House willen huren, mensen
die met gelijkgestemden op één plek willen wonen om zo
gemeenschappelijke ruimte voor (deel-) auto, fiets, wasmachine, tuin- en
klusgereedschap te kunnen delen, mensen die werk en wonen willen
combineren op eenzelfde plek met bijvoorbeeld een moestuin, voedselbos,
zorgboerderij of met dagbesteding en educatie.

Tiny Houses zijn een antwoord op dé vraagstukken van nu: klimaat,
biodiversiteit, energie, woningaanbod en participatie.

Wij willen graag bovengenoemde wensen realiseren, samen met u, voor een
ieder in de Drechtsteden!

U kunt ons altijd volgen voor meer nieuws op Facebook/Tiny House
Drechtsteden.
Mocht u vragen, ideeën of nieuws over Tiny Houses hebben, dan horen wij
dat natuurlijk graag.
Samen zijn we sterk!

Hartelijke groeten,
Tiny House Drechtsteden

www.tinyhousedrechtsteden.nl
tinyhousedrechtsteden@gmail.com

* Drechtsteden: Dordrecht, Papendrecht, Zwijndrecht, H.I.-Ambacht,
Alblasserdam, Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam

Ecodorp Allemansland

(Ecodorp) Allemansland zal komen nabij de grens van Noord-Brabant en Limburg. We zijn in gesprek over mogelijke locaties met de gemeentes Deurne, Gemert-Bakel en Venray.

Allemansland is gebaseerd op Ecodorp Bolderburen: Een ruim stuk grond, met 15 tot 20 zowel kleinere als grotere Zweedse huisjes, in een vorm waarbij een goede balans bestaat tussen eco en luxe, tussen samen en privacy, en waar het vooral ook erg groen is. Denk bijvoorbeeld aan een dierenweide, moestuintjes, een kruidentuin, en een natuurlijk speelparadijs voor kinderen, waar alle kinderen uit de buurt welkom zijn.

Ook komt er een gemeenschappelijk gebouw voor voorzieningen en activiteiten, met een grote woonkeuken, een atelier en kleinschalige passende bedrijvigheid. In de gemeenschappelijke ruimtes kunnen verjaardagen gevierd worden en spontaan allerlei andere leuke dingen ondernomen worden, zoals gezamenlijk eten voor wie dat leuk vindt. Ook is hier ruimte voor logés. Gemeenschappelijke voorzieningen zullen onder andere bestaan uit een ruimte met wasmachines, een garage.

Allemansland wil ook graag maatschappelijk toegevoegde waarde hebben voor de nabije omgeving, o.a. door het aanbieden van open ateliers, exposities, de gedeelde speeltuin en tafeltje dekje activiteiten voor ouderen.

Besluitvorming zal gebeuren op sociocratische wijze.

https://allemans.land

Initiatiefgroep Tiny Houses Heemstede-Bloemendaal

Initiatiefgroep voor mensen met interesse voor Tiny Houses in de Gemeente Heemstede en Gemeente Bloemendaal. Met name individueel gevarieerde Tiny Houses in aantrekkelijke gebieden binnen de Gemeenten Heemstede en Bloemendaal. Deze groep is het initiatief van Alexander Paul en hij heeft bij de gemeente Heemstede flink gelobbyd voor eerste doorbraak middels vrijwel unaniem aangenomen motie voor Tiny Houses in Heemstede. Om te voorkomen dat het initiatief ten prooi valt aan speculanten, opportunisten, dromers of drammers, wordt er een vragenlijst voorgelegd welke de mate van motivatie tot deelname aan formalisatie verder in kaart brengt. Een oprichting van Stichting Collectief Particulier Opdrachtgever ligt in de verwachting.

http://www.tinyhousesheemstedebloemendaal.nl/

Lid worden en volgen van de groep kan via: https://www.facebook.com/groups/1952221078400487/

Initiatiefgroep Krimpenerwaard

Wij (Jeffrey en Lizanne) zijn druk bezig met de realisatie van ons eigen Tiny House. Als inwoners van de Krimpenerwaard willen wij heel graag op korte termijn een legale plek in een van de kernen in de Krimpenerwaard. Wij hebben goed contact met de gemeente Krimpenerwaard. Wij zijn op zoek naar mensen die binnen afzienbare tijd daadwerkelijk serieus een Tiny House in de Krimpenerwaard willen realiseren en hier dan ook echt in willen gaan wonen. Dus wil jij/willen jullie ook in een Tiny House gaan wonen in de gemeente Krimpenerwaard, laat het dan weten via lizanne-beyers@hotmail.com

Initiatiefgroep Tiny House Midden-Delfland

Na een algemene informatiebijeenkomst over tiny houses in Schipluiden in februari 2017 kwamen de leden van Initiatiefgroep Tiny House Midden-Delfland voor het eerst bij elkaar. De elf leden bleken stuk voor stuk enthousiaste toekomstige tinyhousebewoners, allen bereid om de handen uit de mouwen te steken om tiny houses in de gemeente Midden-Delfland mogelijk te maken.

Gezamenlijk werkten zij aan een initiatiefvoorstel dat duidelijk uiteenzet waarom tiny houses zo goed bij deze meest duurzame gemeente van Nederland passen. In het voorstel wordt bijvoorbeeld gerefereerd aan het Cittaslowkeurmerk van Midden-Delfland dat vele aanknopingspunten heeft waar tiny living aan voldoet, haar ambities om in 2040 CO2-neutraal te zijn en wordt de gemeente handvatten aangereikt om tiny houses mogelijk te maken binnen de kaders van het Bouwbesluit. Ook worden vijf mogelijke locaties in de gemeente benoemd.

Het initiatiefvoorstel wordt van harte ondersteund door een groot aantal inwoners van de gemeente Midden-Delfland, Stichting Tiny House Nederland, tinyhousebewoners Roy & Shirly en Marjolein Jonker. Het voorstel is op 24 mei 2017 ingediend bij het college van B&W en de gemeenteraad. In november 2017 is duidelijk geworden dat de gemeente enthousiast is over Tiny Houses en de mogelijkheden gaat onderzoeken.

De leden van Initiatiefgroep Tiny House Midden-Delfland zijn: Marieke Berkhout, Paulina van der Bilt, Mara Eikelenboom, Suzan Gielesen, Janneke Grooten, Pim Kleisen, Casper van der Kaaij, Fred Louter, Chris Montagne, Natasja Oosterloo en Gerbrand van der Weg. Op www.tinyhousemiddendelfland.nl zal meer informatie te vinden zijn over het initiatief en zijn de contactgegevens van de initiatiefgroep te vinden. Er is ook een Facebookpagina: https://www.facebook.com/tinyhousemiddendelfland/

Initiatiefgroep Noordwijk Klein

Wij zijn een groep van 6 Tiny-enthousiastelingen en we proberen in Noordwijk voet aan de grond te krijgen en een woonlocatie te realiseren. Wij zijn aan elkaar voorgesteld door de gemeente omdat we individueel al vragen aan het stellen waren maar als groep zijn we echt een aanspreekpunt voor de gemeente en kunnen zij meer voor ons betekenen.

Van onze 6 zijn Tim en Wendy al aan het bouwen (verwachting augustus
2017 klaar) en gaan Arjan en Marijke starten met bouwen als er grond toegewezen is. Zij zijn wel al een het ontwerpen en bouwers aan het benaderen. Karl woont op dit moment al Tiny in een Finch Building in Leiden. Andrew woont part-time klein zijn tuinhuis.

Naast onze groep van 6 worden we bijna wekelijks wel gebeld of gemaild door mensen die ook graag klein willen gaan wonen. Om het simpel te houden richting de gemeente gaan we nu eerst uit van de 2 plekken voor onze initiatiefgroep en waar mogelijk willen we graag uitbreiden naar een iets grotere community.

Voor meer informatie kunnen jullie kijken op onze website:
www.noordwijk-klein.nl
www.facebook.com/noordwijkklein

Initiatiefgroep Tiny House Buurt Olstergaard

De gemeente Olst-Wijhe gaat een Duurzame wijk van de Toekomst Olstergaard realiseren, zo heeft de gemeente maart 2019 beslist. Er komen 48-80 woningen op 3,5 ha, waarvan de helft door de gemeente aangelegd wordt als openbaar groen, natuurinclusief, klimaatadaptief etc. De uitgangspunten zijn:

·Duurzame kwaliteit (klimaat, leefbaarheid, circulair, gezondheid, energie)

·Natuurinclusief & circulair ontwerp en bouwwijze

·Ontwikkeling i.s.m. particuliere initiatieven

Wie zijn wij: Initiatiefgroep Tiny House Buurt Olstergaard

In maart 2019 hebben wij een initiatiefgroep opgezet voor een Tiny House Buurt in Olstergaard.

Ons uitgangspunt is 8 huisjes met veel privacy met een aantal gezamenlijke voorzieningen zoals een werkplaats , logeerplek, wasmachine, elektrische auto, groentetuin en dieren. Deze voorzieningen kunnen evt deels samen met initiatieven van andere groepen bewoners. We zijn geen woongemeenschap, maar staan er voor elkaar als dat nodig is.

De huisjes zullen grotendeels draaien op zonne-energie en zoveel mogelijk energieneutraal zijn, ook willen we energie delen met elkaar of met anderen. De huisjes zijn max 50m2 BVO en worden circulair gebouwd, de omgeving wordt natuurinclusief aangelegd. Hiervoor is een projectplan opgesteld, dat aansluit bij de uitgangspunten van de gemeente.

We hebben nu een groep van 12 belangstellenden. De groep is voor alle leeftijden, momenteel variëert dat van 25-65 jaar en er zijn zowel singles en stellen als alleenstaande ouders met kind. Het draagvlak voor het projectplan is zo groot dat er al 9 gegadigden zijn voor de gewenste 8 kavels. Belangstellenden worden op de reservelijst geplaatst.

Inschrijving bij de gemeente heeft begin april plaatsgevonden en half april weten we of er groen licht voor ons plan is. Daarna verdere uitwerking samen met de gemeente

Uitgifte van de kavels zal medio 2021 zijn. De grondprijs is ca 300 euro/m2 incl., maar omdat er al veel groen is in de wijk kun je met een kleinere kavel toe.

Grootskleinwonen

Momenteel werkt de initiatiefgroep (bestaande uit drie personen) aan het ontwikkelen van een Grootskleinwonen-Hof. Te denken valt aan een kavel met tien huisjes met een gemeenschappelijke unit.
Dit kunnen allemaal Tenda Casa huisjes zijn (zie afbeelding van het ontwerp) maar mogelijk ook een diversiteit aan huisjes. Op moment van schrijven (mei 2018) ligt de aanvraag voor een kavel in de gemeente Oss en Bernheze klaar, alsook een brief naar GroenLinks en SP in deze gemeenten.

Ten grondslag aan het creëren van een Hof ligt een Sociaal Plan met als kernbegrippen:

– Alternatief naast de bestaande woningmarkt
– Gemeenschapszin
– Groene woonomgeving
– Bewust wonen
– Betaalbaar wonen
– Een sociale en ecologische woonvorm
– Samenleven met behoud van Eigenheid
– Gezamenlijke visie
– Centrale energie-opslag
– Streven naar nul-op-de-meter
– Een gemeenschappelijke ruimte
– Bijdragen aan een kleine ecologische footprint

Onze website www.grootskleinwonen.nl gaat in de tweede helft van juni 2018 online.
Tot die tijd kun je ons bereiken via:
Mail: info@grootskleinwonen.nl
Tel: 0613262449

Tiny House Rijnmond Groep

We vormen samen een grote groep die bestaat uit kleinere groepjes die actief de gemeente die ze het best kennen gaan benaderen over de mogelijkheid van Tiny Houses in die gemeente en/óf op zoek gaan naar beschikbare koop/pacht/huurkavels. Sommigen zullen alleen in één specifieke gemeente willen wonen, voor anderen zijn er meerdere opties. Ook als je heel specifiek in je woonwensen bent is het interessant om deel te nemen aan de grote groep omdat we onderling tips en documentatie delen zodat we steun hebben aan elkaar.

Dus, per gemeente zijn er een of meer mensen actief. In totaal is er een grote groep actief. Er is regelmatig contact binnen de sub-groepje(s) en minder vaak met de grote groep als geheel. Voor de verschillende gemeenten worden/zijn actiegroepjes gevormd.

Wil je actief meehelpen? Of zoek je hulp? Sluit je dan aan bij onze groep. Je kunt contact met ons opnemen via Facebook: https://www.facebook.com/TinyHouseRijnmond of dit forumitem op de site van Tiny House Nederland: https://www.tinyhousenederland.nl/forum/622-tiny-house-rijnmond

Micromondo

Micromondo is een burgerinitiatief in Valkenswaard die middels een vereniging mensen gaat helpen om duurzaam betaalbaar en klein te wonen en te leven. Naast het realiseren voor locaties voor THOW, pop-uphuisjes, modulaire woningen (duurzaam) en drijvende woningen voor overstroomgebieden van Waterschap de Dommel, gaan we ook helpen om met deze woningen zorgverleners aan zorgvragers te koppelen.

Off grid is hierbij een wens, maar geen keurslijf.

Klein en duurzaam wonen is de kapstok, maar zorg, educatie en biologische (permacultuur) teelt gaan ook belangrijke actiepunten worden van deze vereniging. Intensief overleg met de gemeente en goede contacten met de brede politiek doen ons hoopvol stemmen. Binnen één jaar wonen de eerste mensen klein, in Valkenswaard.

www.micromondo.nl