Initiatiefgroepen

Door het hele land worden er initiatiefgroepen opgestart die op lokaal niveau bezig zijn met het realiseren van Tiny Houses. Hieronder vind je een overzicht.

Tiny House Alkmaar

Wooncoöperatie Tiny House Alkmaar is een coöperatief samenwerkingsverband van zes mensen uit de regio Alkmaar. Het is ons streven om klein, milieuvriendelijk en betaalbaar wonen mogelijk te maken in de gemeente Alkmaar, te beginnen met een pilot project aan de Helderseweg 28 in Alkmaar. Onze missie is:

Wooncoöperatie Tiny House Alkmaar realiseert Tiny House woonprojecten in de gemeente Alkmaar waarbij de kernwaarden betaalbaar, ecologisch en eenvoudig wonen in een samenredzame gemeenschap centraal staan.

Van de gemeente Alkmaar hebben we toestemming gekregen om op het terrein aan de Helderseweg 28 met vijf zelfvoorzienende Tiny Houses, voor een periode van vijf jaar te experimenteren met deze vernieuwende woonvorm. Op onze website kun je lezen wie we zijn, wat onze beweegredenen zijn en met wie wij samenwerken in dit project. Daarnaast vind je er het laatste nieuws en aankondigingen van activiteiten zoals open dagen.

http://www.tinyhousealkmaar.nl/

Amersfoort

Hallo! Wij zijn een groep van ongeveer 10 mensen en samen vormen wij de community en vereniging ‘Tiny Houses 4 Amersfoort’.
Wij gaan duurzame, zelfvoorzienende en verplaatsbare Tiny Houses maken. Daarmee willen we tijdelijk ongebruikte locaties van grondeigenaren in Amersfoort duurzaam gaan benutten voor bewoning.

Wij willen zelfvoorzienend en met zo min mogelijk impact op de omgeving leven. Dit doen we door goed voor het milieu te zorgen en bewuste keuzes te maken. Ook willen wij samen een waardevolle leefruimte creëren met elkaar en de mensen in de buurt.

Op dit moment komen we iedere twee weken bij elkaar om te bespreken hoe we deze Tiny House droom kunnen realiseren. Naast de ‘regeldingen’ maken we ook tijd om goed contact op te bouwen met elkaar en bijvoorbeeld regelmatig samen te eten.

We zijn, samen met de gemeente, woningcorporaties en projectontwikkelaars, actief op zoek naar een eerste locatie om te wonen. Wel kunnen we al beginnen met het bouwen van onze huisjes in loods ‘De Groene Schuur’. Deze is door de gemeente beschikbaar gesteld voor ons initiatief!

Voor meer info bezoek je onze (binnenkort vernieuwde!) website, onze Facebookpagina of mail je ons!
https://tinyhouses4amersfoort.nl/
https://www.facebook.com/tinyhouses4amersfoort/
tinyhouses4amersfoort@gmail.com

Groetjes,
Alle leden van TH4A

Initiatiefgroep Apeldoorn

Als echtpaar zijn wij begonnen om in de gemeente Apeldoorn voet aan de grond te krijgen voor Tiny / Small Houses. Hierbij zijn wij gekoppeld aan een andere initiatiefgroep in Apeldoorn van een groep professionele Tiny House-denkende mensen. Inmiddels hebben zij een plek voor hun huisje gevonden en willen deze, wanneer het klaar is, gaan verhuren als hotelkamer.

Wij hebben ons eerst gebouwde Tiny House verkocht. Dit omdat voor ons gezin een grotere variant nodig is om permanent in te wonen. Inmiddels zijn wij begonnen met bouwen en hopen ons Woody Cottage medio 2018 helemaal klaar te hebben.

Inmiddels hebben zich een tiental mensen bij ons aangemeld die binnen de gemeente Apeldoorn in een Tiny House zouden willen wonen; ook zijn wij in gesprek met grondeigenaren die graag een Tiny house village of 1 of 2 stuks op hun grond geplaatst zouden willen zien. De gesprekken met de gemeente Apeldoorn zijn op dit moment van schrijven in volle gang en we kijken hoopvol uit naar eindelijk een plekje voor ons huis.

Ben jij degene die in de gemeente Apeldoorn in een Tiny House zou willen wonen, dan kun je je aanmelden via: info@hetkleinsteloo.nl
Facebook: Tiny House Apeldoorn
Website: www.tinyhouses.nl

Tiny House groep Beverwijk/Heemskerk

Wij zijn Madelief en Yvette, wonend in het Regenbooghuisje. Samen met een aantal geïnteresseerden in Tiny Houses willen wij een legale locatie in Heemskerk en/of Beverwijk realiseren. Hiernaast hebben we ook goed contact met de intitiatiefneemster in gemeente Uitgeest.

Op dit moment zijn er in Beverwijk 2 plekken aangewezen die onderzocht gaan worden, het Moensplein en het Willem-Alexander plantsoen. Heemskerk heeft de pijlen gericht op Rijksstraatweg nummer 15. Beide gemeentes zijn nog in oriënterende fase. Er kunnen nog geen harde uitspraken worden gedaan. Heemskerk doet dit in samenspraak met ons, Beverwijk onderzoekt tot nu toe zelfstandig de mogelijkheden.

Geïnteresseerden adviseren we om zelf contact op te nemen met de gemeente. Als je een bijdrage wilt leveren in ons proces tot realisatie van legale plekken dan horen we graag van je. Contact opnemen kan via onze blog.
Daar zal ook alle nieuwe informatie komen te staan www.regenbooghuisje.com) net als op de Facebookpagina van ons huisje: https://www.facebook.com/Regenbooghuisje/

Tiny Living Lanxmeer

Momenteel werkt de initiatiefgroep ‘Tiny Living Lanxmeer’ aan het ontwikkelen van twee hofjes met ‘tiny houses’ in de eco-wijk Lanxmeer. Deze woonvorm, die duurzaamheid zo centraal stelt, mag eigenlijk niet ontbreken in Lanxmeer. De gemeente Culemborg heeft ons een subsidie voor duurzaamheidsinitiatieven verstrekt en twee bouwkavels in optie gegeven om onze plannen te kunnen realiseren. Tijdens een eerste werksessie op 28 januari 2018 is een groep potentiële bewoners opgestaan, die de plannen de komende 5 maanden concreet gaat maken: ontwerp, planning, financiering en communicatieplan.

Het streven is om hofjes samen te stellen uit vier tot zes permanente huisjes met dezelfde architectuur. De hofjes sluiten naadloos aan op de bestaande structuren in de wijk wat betreft landschap, architectuur en sociale cohesie. De huisjes moeten voldoen aan het bouwbesluit en worden zo veel mogelijk energieneutraal en circulair gebouwd.

Meer informatie en actualiteiten staan op: www.tinylivinglanxmeer.nl.

Tiny House 073

Groot denken, klein wonen in 073 (betreft de gemeente ’s-Hertogenbosch en omliggende dorpen).

Kernteam Tiny House Den Bosch bestaat uit:

 • Addy van Beek (oprichter)
 • Irma Bulkens (oprichter)
 • Arjan van Boekel
 • Remko Boer
 • Werner Evers

 

Missie:

 • agenderen van het onderwerp Tiny Living in 073
 • bemiddelen in vraag en aanbod van geïnteresseerden
 • mensen met elkaar in contact brengen/verbinden
 • kennisnetwerk/platform opbouwen en delen
 • contact met gemeente, bouwers, aanbieders, (toekomstig) bewoners
 • volgers informeren over bestaande vormen, activiteiten, mogelijkheden
 • organiseren informatiemomenten
 • formeren bewonersgroep met concrete plannen voor Tiny Living in 073

Bereikbaarheid vooralsnog via facebookpagina:

https://www.facebook.com/tinyhouse073/

Ecodorp Allemansland

(Ecodorp) Allemansland zal komen nabij de grens van Noord-Brabant en Limburg. We zijn in gesprek over mogelijke locaties met de gemeentes Deurne, Gemert-Bakel en Venray.

Allemansland is gebaseerd op Ecodorp Bolderburen: Een ruim stuk grond, met 15 tot 20 zowel kleinere als grotere Zweedse huisjes, in een vorm waarbij een goede balans bestaat tussen eco en luxe, tussen samen en privacy, en waar het vooral ook erg groen is. Denk bijvoorbeeld aan een dierenweide, moestuintjes, een kruidentuin, en een natuurlijk speelparadijs voor kinderen, waar alle kinderen uit de buurt welkom zijn.

Ook komt er een gemeenschappelijk gebouw voor voorzieningen en activiteiten, met een grote woonkeuken, een atelier en kleinschalige passende bedrijvigheid. In de gemeenschappelijke ruimtes kunnen verjaardagen gevierd worden en spontaan allerlei andere leuke dingen ondernomen worden, zoals gezamenlijk eten voor wie dat leuk vindt. Ook is hier ruimte voor logés. Gemeenschappelijke voorzieningen zullen onder andere bestaan uit een ruimte met wasmachines, een garage.

Allemansland wil ook graag maatschappelijk toegevoegde waarde hebben voor de nabije omgeving, o.a. door het aanbieden van open ateliers, exposities, de gedeelde speeltuin en tafeltje dekje activiteiten voor ouderen.

Besluitvorming zal gebeuren op sociocratische wijze.

https://allemans.land

Initiatiefgroep Tiny Houses Heemstede-Bloemendaal

Initiatiefgroep voor mensen met interesse voor Tiny Houses in de Gemeente Heemstede en Gemeente Bloemendaal. Met name individueel gevarieerde Tiny Houses in aantrekkelijke gebieden binnen de Gemeenten Heemstede en Bloemendaal. Deze groep is het initiatief van Alexander Paul en hij heeft bij de gemeente Heemstede flink gelobbyd voor eerste doorbraak middels vrijwel unaniem aangenomen motie voor Tiny Houses in Heemstede. Om te voorkomen dat het initiatief ten prooi valt aan speculanten, opportunisten, dromers of drammers, wordt er een vragenlijst voorgelegd welke de mate van motivatie tot deelname aan formalisatie verder in kaart brengt. Een oprichting van Stichting Collectief Particulier Opdrachtgever ligt in de verwachting.

http://www.tinyhousesheemstedebloemendaal.nl/

Lid worden en volgen van de groep kan via: https://www.facebook.com/groups/1952221078400487/

Initiatiefgroep Krimpenerwaard

Wij (Jeffrey en Lizanne) zijn druk bezig met de realisatie van ons eigen Tiny House. Als inwoners van de Krimpenerwaard willen wij heel graag op korte termijn een legale plek in een van de kernen in de Krimpenerwaard. Wij hebben goed contact met de gemeente Krimpenerwaard. Wij zijn op zoek naar mensen die binnen afzienbare tijd daadwerkelijk serieus een Tiny House in de Krimpenerwaard willen realiseren en hier dan ook echt in willen gaan wonen. Dus wil jij/willen jullie ook in een Tiny House gaan wonen in de gemeente Krimpenerwaard, laat het dan weten via lizanne-beyers@hotmail.com

Initiatiefgroep Tiny House Midden-Delfland

Na een algemene informatiebijeenkomst over tiny houses in Schipluiden in februari 2017 kwamen de leden van Initiatiefgroep Tiny House Midden-Delfland voor het eerst bij elkaar. De elf leden bleken stuk voor stuk enthousiaste toekomstige tinyhousebewoners, allen bereid om de handen uit de mouwen te steken om tiny houses in de gemeente Midden-Delfland mogelijk te maken.

Gezamenlijk werkten zij aan een initiatiefvoorstel dat duidelijk uiteenzet waarom tiny houses zo goed bij deze meest duurzame gemeente van Nederland passen. In het voorstel wordt bijvoorbeeld gerefereerd aan het Cittaslowkeurmerk van Midden-Delfland dat vele aanknopingspunten heeft waar tiny living aan voldoet, haar ambities om in 2040 CO2-neutraal te zijn en wordt de gemeente handvatten aangereikt om tiny houses mogelijk te maken binnen de kaders van het Bouwbesluit. Ook worden vijf mogelijke locaties in de gemeente benoemd.

Het initiatiefvoorstel wordt van harte ondersteund door een groot aantal inwoners van de gemeente Midden-Delfland, Stichting Tiny House Nederland, tinyhousebewoners Roy & Shirly en Marjolein Jonker. Het voorstel is op 24 mei 2017 ingediend bij het college van B&W en de gemeenteraad. In november 2017 is duidelijk geworden dat de gemeente enthousiast is over Tiny Houses en de mogelijkheden gaat onderzoeken.

De leden van Initiatiefgroep Tiny House Midden-Delfland zijn: Marieke Berkhout, Paulina van der Bilt, Mara Eikelenboom, Suzan Gielesen, Janneke Grooten, Pim Kleisen, Casper van der Kaaij, Fred Louter, Chris Montagne, Natasja Oosterloo en Gerbrand van der Weg. Op www.tinyhousemiddendelfland.nl zal meer informatie te vinden zijn over het initiatief en zijn de contactgegevens van de initiatiefgroep te vinden. Er is ook een Facebookpagina: https://www.facebook.com/tinyhousemiddendelfland/

Initiatiefgroep Noordwijk Klein

Wij zijn een groep van 6 Tiny-enthousiastelingen en we proberen in Noordwijk voet aan de grond te krijgen en een woonlocatie te realiseren. Wij zijn aan elkaar voorgesteld door de gemeente omdat we individueel al vragen aan het stellen waren maar als groep zijn we echt een aanspreekpunt voor de gemeente en kunnen zij meer voor ons betekenen.

Van onze 6 zijn Tim en Wendy al aan het bouwen (verwachting augustus
2017 klaar) en gaan Arjan en Marijke starten met bouwen als er grond toegewezen is. Zij zijn wel al een het ontwerpen en bouwers aan het benaderen. Karl woont op dit moment al Tiny in een Finch Building in Leiden. Andrew woont part-time klein zijn tuinhuis.

Naast onze groep van 6 worden we bijna wekelijks wel gebeld of gemaild door mensen die ook graag klein willen gaan wonen. Om het simpel te houden richting de gemeente gaan we nu eerst uit van de 2 plekken voor onze initiatiefgroep en waar mogelijk willen we graag uitbreiden naar een iets grotere community.

Voor meer informatie kunnen jullie kijken op onze website:
www.noordwijk-klein.nl
www.facebook.com/noordwijkklein

Grootskleinwonen

Momenteel werkt de initiatiefgroep (bestaande uit drie personen) aan het ontwikkelen van een Grootskleinwonen-Hof. Te denken valt aan een kavel met tien huisjes met een gemeenschappelijke unit.
Dit kunnen allemaal Tenda Casa huisjes zijn (zie afbeelding van het ontwerp) maar mogelijk ook een diversiteit aan huisjes. Op moment van schrijven (mei 2018) ligt de aanvraag voor een kavel in de gemeente Oss en Bernheze klaar, alsook een brief naar GroenLinks en SP in deze gemeenten.

Ten grondslag aan het creëren van een Hof ligt een Sociaal Plan met als kernbegrippen:

– Alternatief naast de bestaande woningmarkt
– Gemeenschapszin
– Groene woonomgeving
– Bewust wonen
– Betaalbaar wonen
– Een sociale en ecologische woonvorm
– Samenleven met behoud van Eigenheid
– Gezamenlijke visie
– Centrale energie-opslag
– Streven naar nul-op-de-meter
– Een gemeenschappelijke ruimte
– Bijdragen aan een kleine ecologische footprint

Onze website www.grootskleinwonen.nl gaat in de tweede helft van juni 2018 online.
Tot die tijd kun je ons bereiken via:
Mail: info@grootskleinwonen.nl
Tel: 0613262449

Tiny House Rijnmond Groep

We vormen samen een grote groep die bestaat uit kleinere groepjes die actief de gemeente die ze het best kennen gaan benaderen over de mogelijkheid van Tiny Houses in die gemeente en/óf op zoek gaan naar beschikbare koop/pacht/huurkavels. Sommigen zullen alleen in één specifieke gemeente willen wonen, voor anderen zijn er meerdere opties. Ook als je heel specifiek in je woonwensen bent is het interessant om deel te nemen aan de grote groep omdat we onderling tips en documentatie delen zodat we steun hebben aan elkaar.

Dus, per gemeente zijn er een of meer mensen actief. In totaal is er een grote groep actief. Er is regelmatig contact binnen de sub-groepje(s) en minder vaak met de grote groep als geheel. Voor de verschillende gemeenten worden/zijn actiegroepjes gevormd.

Wil je actief meehelpen? Of zoek je hulp? Sluit je dan aan bij onze groep. Je kunt contact met ons opnemen via Facebook: https://www.facebook.com/TinyHouseRijnmond of dit forumitem op de site van Tiny House Nederland: https://www.tinyhousenederland.nl/forum/622-tiny-house-rijnmond

Tiny House Tiel

Wij (Ria Simons, Martine van der Laan, Conny Olivier, Marjolein Brugman en Bert Govers) vormen de Pilotgroep: Tiny Houses Tiel.
Wat zijn onze gedachten, wat willen we realiseren?
Wij willen bij elkaar wonen, ieder in een eigen huisje, zoveel mogelijk zelfvoorzienend.
Het liefst, zoals velen, een beetje buitenaf.
We hebben veel complementaire zorg-capaciteiten in huis:
Chi Gong, Tai Chi, klassieke homeopathie voor mens en dier, astrologie, meditatief tekenen en schilderen, ritmische lichaamsmassage enz.
Dus lijkt het ons geweldig om een complementair zorgverlenings-centrum op te richten.
Bij onze tiny woningen.
Daarbij is een van ons ook BD-boer, en willen we dus onze eigen groente, fruit en kruiden gaan verbouwen.
We hebben de gemeente achter ons staan en zijn nu zoekende naar locaties in Tiel e.o.

Micromondo

Micromondo is een burgerinitiatief in Valkenswaard die middels een vereniging mensen gaat helpen om duurzaam betaalbaar en klein te wonen en te leven. Naast het realiseren voor locaties voor THOW, pop-uphuisjes, modulaire woningen (duurzaam) en drijvende woningen voor overstroomgebieden van Waterschap de Dommel, gaan we ook helpen om met deze woningen zorgverleners aan zorgvragers te koppelen.

Off grid is hierbij een wens, maar geen keurslijf.

Klein en duurzaam wonen is de kapstok, maar zorg, educatie en biologische (permacultuur) teelt gaan ook belangrijke actiepunten worden van deze vereniging. Intensief overleg met de gemeente en goede contacten met de brede politiek doen ons hoopvol stemmen. Binnen één jaar wonen de eerste mensen klein, in Valkenswaard.

www.micromondo.nl