Contactgegevens


Naam contactpersoon
Ton den Butter
E-mailadres
t.denbutter@katwijk.nl
Telefoonnummer
071-4065973

Specificering project


Duur woonproject
10 jaar
Aantal Tiny Houses
8
Initiatiefnemer
De burger
Eigenaar grond
Gemeente
Huur, pacht, koop?
Huur
Wordt de grond met of zonder Tiny Houses beschikbaar gesteld?
Zonder
Organiseren bewoners zelf hun Tiny House of is dit anders geregeld?
Zelf
Verschillende typen Tiny Houses of allemaal dezelfde?
Verschillend
Zijn de Tiny Houses (deels) off-grid of zijn ze aangesloten en zo ja, op welke aansluitingen?
Zoveel mogelijk off-grid. Gezamenlijke elektriciteits- en wateraansluiting.

Vergunningentraject, ervaringen en lessen


Hoe is het vergunningentraject verlopen? En welke lessen zijn er geleerd waar andere gemeenten baat bij kunnen hebben?
Een open houding van de vergunningverleners is nodig om te zoeken naar ruimte in de wetgeving en de randen van de mogelijkheden te benutten, er soms zelfs wat overheen gaan. Daar is dan wel bestuurlijke ruggensteun voor nodig. Vooraf uitgebreid communiceren met de omgeving bij voorkeur door de initiatiefnemer om draagvlak te verkrijgen.
Hoe zijn de ervaringen tot nu toe met deze nieuwe woonvorm?
De vraag blijkt veel groter dan het aanbod en ook moet nog blijken in hoeverre het tijdelijk karakter van de locatie in de toekomst ons hindert. Bij succesvolle initiatieven blijkt een tijdelijk initiatief nogal eens een definitief karakter te krijgen. Bestuurlijk zorgt dit voor uitdagingen. Verder is de praktijkervaring nog te kort om er uitspraken over te doen.
Welke andere waardevolle lessen, tips en tricks wilt u delen?
Onze gemeente heeft verschillende rollen in dit project. Vergunningverlener, facilitator, grondeigenaar. Van belang is je telkens te blijven realiseren in welke rol je zit en daar helder over te zijn.
Wilt u verder nog iets vertellen over dit project, de totstandkoming, uitdagingen en succesfactoren?
In ons geval was het realiseren van Tiny Houses niet een doel op zich. Grond tijdelijk beschikbaar stellen voor particulier initiatief met een meerwaarde voor de omgeving was het doel. Het zo maximaal mogelijk uit handen geven van de beoordeling van de initiatieven (binnen enkele kaders) heeft ons erg geholpen om draagvlak in de samenleving voor de initiatieven te krijgen. Het bleek achteraf van groot belang de initiatiefnemers ervan te overtuigen dat de wens van de gemeente om mee te werken aan de initiatieven haar niet ontsloeg van de verplichting als vergunningverlener vergunningaanvragen te toetsen zoals bij andere aanvragen.Tegelijkertijd kan je de collega’s van vergunningverlening niet vroeg genoeg en vaak genoeg betrekken bij het proces om daar draagvlak en enthousiasme voor de initiatieven te verwerven.