Contactgegevens


Website
https://www.dezuidlanden.nl/projectinfo/buurtschappen/techum/tiny-houses-in-de-zuidlanden

Specificering project


Duur woonproject
Permanent
Aantal Tiny Houses
Tien
Initiatiefnemer
Gemeente
Eigenaar grond
Gemeente
Huur, pacht, koop?
Pacht
Wordt de grond met of zonder Tiny Houses beschikbaar gesteld?
Zonder Tiny House.
Organiseren bewoners zelf hun Tiny House of is dit anders geregeld?
Ja, de constructie is particulier opdrachtgeverschap.
Verschillende typen Tiny Houses of allemaal dezelfde?
Alle Tiny Houses zijn verschillend.
Zijn de Tiny Houses (deels) off-grid of zijn ze aangesloten en zo ja, op welke aansluitingen?
Water, elektra, riolering, glasvezel.

Vergunningentraject, ervaringen en lessen


Hoe is het vergunningentraject verlopen? En welke lessen zijn er geleerd waar andere gemeenten baat bij kunnen hebben?
Om de kwaliteit te waarborgen heeft een q-team beoordeeld of de huisjes aan de kwaliteitseisen voldeden. Omdat het om permanente bewoning gaat, moet wel voldaan worden aan de bouwregelgeving. Het vergunningentraject was mede daarom voor veel bewoners niet heel erg gemakkelijk.
Hoe zijn de ervaringen tot nu toe met deze nieuwe woonvorm?
Het is een intensief (en daarom ook duur) proces geweest, met een mooi resultaat.
Welke andere waardevolle lessen, tips en tricks wilt u delen?
De gestelde eisen komen voor een buitenstaander mogelijk zwaar over. Dit is een bewuste keuze geweest. Belangrijke uitgangspunten waren: geen verrommeling, geen vakantiepark, geen woonwagenkamp, volwaardig wonen en draagvlak in de omgeving.
Wilt u verder nog iets vertellen over dit project, de totstandkoming, uitdagingen en succesfactoren?
Wij hebben er alle vertrouwen in dat dit een heerlijk woongebied wordt met prachtige en unieke Tiny Houses.