Contactgegevens


Naam contactpersoon
Ron van Schaik
Website
https://www.nieuwegein.nl/

Specificering project


Duur woonproject
Tijdelijk, van november 2017 tot december 2019
Aantal Tiny Houses
10
Initiatiefnemer
Gebiedscoöperatie Club Rhijnhuizen, gemeente Nieuwegein, projectontwikkelaars KWP & BPD en Stichting Tiny House Utrecht
Eigenaar grond
Projectontwikkelaars KWP & BPD
Huur, pacht, koop?
Grond om niet in bruikleen gegeven
Wordt de grond met of zonder Tiny Houses beschikbaar gesteld?
Zonder
Organiseren bewoners zelf hun Tiny House of is dit anders geregeld?
Dat deden de bewoners zelf
Verschillende typen Tiny Houses of allemaal dezelfde?
Allemaal verschillend, sommige zelf gebouwd, anderen zijn gebouwd door tinyhousebouwers en/of aannemers.
Zijn de Tiny Houses (deels) off-grid of zijn ze aangesloten en zo ja, op welke aansluitingen?
Alleen wateraansluiting en elektra aanwezig. De Tiny Houses hadden allemaal een composttoilet, aangesloten op een helofytenfilter.

Vergunningentraject, ervaringen en lessen


Hoe is het vergunningentraject verlopen? En welke lessen zijn er geleerd waar andere gemeenten baat bij kunnen hebben?
De aanvraag en woonvorm past formeel naar de letter niet 100% binnen alle regels, maar als gekeken wordt vanuit de bedoeling van de wetgever is veel mogelijk.
Hoe zijn de ervaringen tot nu toe met deze nieuwe woonvorm?
De woonvorm is erg afhankelijk van de uiteindelijke bewoners. Als deze bereid zijn uitleg te geven aan andere nieuwsgierige mensen ook uit de directe omgeving en geen overlast willen veroorzaken, is deze woonvorm echt een aanwinst binnen je gemeente.
Welke andere waardevolle lessen, tips en tricks wilt u delen?
Regel één aanspreekpunt als er meerdere tiny houses bij elkaar staan. Organiseer kennismakingsbijeenkomsten.
Wilt u verder nog iets vertellen over dit project, de totstandkoming, uitdagingen en succesfactoren?
Wij hebben het project gebruikt om onze gebiedsontwikkeling op de kaart te zetten en dat is met de bewoners uitstekend gelukt!