Afgelopen week hebben we het volgende persbericht uitgestuurd:

Deze maand zullen diverse gemeenten een experimentele status aanvragen bij het Rijk, teneinde woonmogelijkheden voor Tiny Houses te creëren binnen de gemeente. Stichting Tiny House Nederland ondersteunt deze gemeenten in hun aanvraag en roept andere gemeenten op zich aan te sluiten.

Tiny Houses zijn hot: een innovatieve en duurzame woonvorm op kleine schaal, voor hen die bewust op kleinere voet willen leven. Die groep is groeiende, de stijging in eenpersoonshuishoudens gaat nog zeker tot 2050 door volgens het CBS en het huidige aanbod van woningen sluit niet goed aan bij de veranderende woonwensen. Dientengevolge staan steeds meer gemeenten open voor de slim ontworpen microwoningen en groeit de bereidheid plek te creëren voor Tiny Houses en hun bewoners. De kwestie regelgeving komt al snel om de hoek kijken, men moet kostbare capaciteit inzetten om een weg te vinden in het bouwbesluit en bestemmingsplannen om bewoning legaal mogelijk te maken. Het grootste knelpunt daarbij is het Bouwbesluit 2012 dat hoge eisen stelt aan bruikbaarheid van woningen en daarbij onder andere minimale afmetingen voorschrijft.

De werkgroep regelgeving van Stichting Tiny House Nederland heeft in kaart gebracht waar het Bouwbesluit niet aansluit op Tiny Houses en dit samengevat in een projectvoorstel voor het aanvragen van een experimentele status bij het Rijk. Diverse gemeenten hebben inmiddels serieuze interesse getoond in deelname aan het project en hebben daarover contact met het ministerie.

Er zijn twee momenten in het jaar waarin de experimentele status aangevraagd kan worden, voor een bepaald gebied in een gemeente of zelfs voor de hele gemeente. Tiny House Nederland bundelt de wensen omtrent vrijstellingen en roept gemeenten op om op basis van deze vrijstellingen een experimentele status aan te vragen bij het ministerie van infrastructuur en milieu. Om met deze indieningsronde mee te kunnen doen dient de aanvraag voor 1 maart te worden gedaan, vervolgens zal het nog zo’n 9 maanden duren voordat de experimentele status verstrekt wordt.

Stichting Tiny House Nederland is een overkoepelend platform voor de Tiny House beweging in Nederland. We hebben het voorwerk voor u gedaan, nu vragen we u zich bij dit project aan te sluiten en de experimentele status aan te vragen voor Tiny Houses in uw gemeenten. Het huidige voorstel is een vertaling van de wensen van de gehele gemeenschap. Het wordt op dit moment aangescherpt en aangevuld met wensen van deelnemende partijen. Meer weten of inzage in het huidige voorstel? Neem contact op via: tinyhousewetgeving@gmail.com

Klik hier om de pdf (inclusief alle contactgegevens) te downloaden.

Doe mee met de conversatie

1 reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *