Afgelopen zaterdag verscheen het essay ‘Zelfbouw is remedie tegen groeiende economische ongelijkheid’ van Jacqueline Tellinga in het Financieel Dagblad. Een belangrijk artikel voor zelfbouwers en zelf laten bouwers in Nederland, waaronder tevens een flinke groep Tiny House woondromers valt. Op vrijdag 23 februari organiseert het Expertteam Eigenbouw een symposium ‘Recht op zelfbouw’ waar de mogelijkheden die gemeenten hebben om zelfbouw te stimuleren worden besproken.

Tellinga is lid van het Expertteam Eigenbouw van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en programmamanager van de BouwEXPO Tiny Housing in Almere en is zodoende geen onbekende in de Tiny House beweging. Met dit opinie artikel stelt ze duidelijk een pijnpunt in het huidige beleid rond woningbouw in Nederland aan de kaak.

Staat van de woningmarkt

In een brief van 13 november heeft minister Ollengren de ‘Staat van de Woningmarkt’ beschreven, hierin worden een aantal speerpunten genoemd met betrekking tot de woningmarkt waaraan ze de komende periode wil gaan werken. Deze speerpunten zijn gebaseerd op het regeerakkoord, het actieplan bevat derhalve niets over het stimuleren van eigenbouw of particulier opdrachtgeverschap. Er wordt eenzijdig gekozen voor midden huur waardoor de zelfbouwer het nakijken heeft. De kop van het essay in het FD luidt:

‘Nu de crisis voorbij is, worden zelfbouwers aan de kant geschoven en krijgen de ontwikkelaars het weer voor het zeggen. Maar wie heeft dat eigenlijk bepaald? De kiezer toch zeker niet. Jacqueline Tellinga, lid van het landelijk Expertteam Eigenbouw, pleit voor een eerlijke verdeling van de ontwikkelrechten en het primaat van de lokale politiek.’

Je kunt het volledige essay lezen op de website van Pakhuis de Zwijger: https://admin.dezwijger.nl/wp-content/uploads/2018/01/Essay-Tellinga-FD-19-01-2018.pdf

Geef ruimte aan zelfbouw van Tiny Houses

Gerdien Dijkstra op het dak van haar Tiny House in aanbouw

Tiny Housing is een innovatieve woonvorm die vooral bestaat uit particuliere initiatieven, het is bij uitstek een woonvorm waarin zelfbouwers en particuliere opdrachtgevers actief zijn. Hoewel tienduizenden mensen graag in een Tiny House willen wonen zijn daar op dit moment nog beperkt mogelijkheden toe. Dit wordt deels veroorzaakt door een gebrek aan beschikbare betaalbare kavels voor zelfbouwers van dit type woningen.

De Tiny House beweging is niet gebaat bij een beperking in keuzevrijheid doordat alleen projectontwikkelaars of woningbouwcorporaties aan de haal gaan met het populaire nieuwe woonconcept. De overheid zegt burgerparticipatie te willen stimuleren; dit is haar kans om dergelijke burgerinitiatieven te faciliteren. Klein bouwen en particulier opdrachtgeverschap staan niet gelijk aan een lagere kwaliteit van de woning of een langere tijd tot realisatie van woonprojecten. Dit laatste beaamt Esther Geuting, directeur innovatie van de Stec Groep, in een interview op BNR Nieuwsradio1. Daarin benoemt ze tevens dat de vraag naar zelfbouwkavels vele malen groter is dan het aanbod.

1Interview Esther Geuting en Marjolein Jonker, BNR Nieuwsradio

Stichting Tiny House Nederland pleit voor het realiseren van meer mogelijkheden voor zelfbouwers van Tiny Houses en andere ecologische woonvormen. Dit zou toegevoegd dienen te worden aan de speerpunten van het woningbouwbeleid. Een doelstelling op dit gebied zou ook bijdragen aan de andere speerpunten, zoals het verlichten van de spanning op de woningmarkt, het vergroten van een gevarieerd aanbod van woningen passend bij ieders financiële mogelijkheden, het komen tot meer inzet van flexibele vormen van wonen en versnelling van de woningbouwproductie.

Ook Tiny Thomas bouwt zijn eigen Tiny House

Symposium Recht op Zelfbouw

Op vrijdagmiddag 23 februari organiseert het Expertteam Eigenbouw van RVO een landelijke studiemiddag over het mogelijk maken van zelfbouw in gemeenten. Deze middag is bedoeld voor wethouders en raadsleden (in spe), en gemeentelijke medewerkers en wordt gehouden in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.

Tijdens deze middag wordt nader ingegaan op de juridische mogelijkheden om gronden te bestemmen voor zelfbouwers, de regeling ‘ikbouwbetaalbaar’ die starters in de sociale doelgroep de mogelijkheid geeft de woningmarkt te betreden, en de aankondiging van de pilot ‘het zelfbouwregister’.

‘Tijdens de financiële crisis is het aandeel zelfbouw in de woningbouwproductie gestegen. Er ontstond een bouwstroom van allerlei particuliere opdrachtgevers: starters, lage, hoge en middeninkomens, families, senioren en wooncollectieven. Zij bouwden tijdens crisis door. Ruimte voor zelfbouw zorgt voor een gevarieerd woningaanbod, en duurzame wijken met veel ‘buurtgevoel’. Maar is er nog plek voor particuliere opdrachtgevers nu de woningmarkt aantrekt?’ Jan Jaap Kolkman, Ambassadeur van het expertteam Eigenbouw

Stichting Tiny House Nederland ondersteunt dit initiatief van harte en is dan ook aanwezig op het symposium.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *