Langzaamaan begint het besef door te dringen dat we anders met onze natuur om moeten gaan en meer natuur nodig hebben. Tegelijkertijd hebben we te maken met woning schaarste en een groeiende groep mensen die meer in verbinding met elkaar en de natuur wil leven. Als de ruimte binnen het bestaand bebouwd gebied op raakt en we meer natuur willen creëren, dan wordt het zaak om een nieuwe weg te vinden die natuurbehoud en natuurbeheer combineert met vormen van wonen met een kleine footprint. Idealiter met bewoners die zich verantwoordelijk voelen voor een goed beheer van die natuur en willen bijdragen aan het herstel van de bodemkwaliteit en biodiversiteit van het land waarop ze leven. Tiny Houses en de groeiende groep bewuste Tiny Houses bewoners sluiten naadloos aan bij de nieuwe trend van natuur inclusief bouwen.

Je kunt steeds vaker signalen oppikken waaruit blijkt dat de tijd rijp is voor nieuwe manieren om wonen en natuur te combineren. Nu zelfs minister Ollongren aanstuurt op bouwen in het groen zal die ontwikkeling allen maar versnellen. We noemen hieronder een paar voorbeelden.

Natuur in de moderne samenleving

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft vorig jaar een rapport uitgebracht waarin de relatie tussen mens en natuur wordt belicht en waar uitdagingen en kansen voor de toekomst liggen. Uitdagingen zijn er volop te vinden in de manier waarop de activiteiten van de mensheid de natuur beïnvloeden. Maar hoe betrekken we mensen dusdanig bij de natuur zodat zij zich verantwoordelijk voelen voor die natuur en mee willen werken aan herstel? Een boeiend rapport dat de moeite van het lezen waard is.

Tiny House bewoners zijn groen

Binnenkort komen we met de uitslag van de Tiny House Nederland enquête 2018 naar buiten, waaruit is gebleken dat natuur en duurzaamheid bovenin de lijst van motieven staan waarom mensen in een Tiny House willen wonen. Deze groep verlangt naar een leven dat meer in verbinding staat met de natuur en elkaar, wil graag (moes)tuinieren en is zeer bereid arbeid te investeren in de plek waar ze wonen om de natuur te herstellen en onderhouden. De waarde van natuur, rust en vrijheid wordt verheven boven die van een groot huis of veel spullen. Leven met een kleine footprint en zo bijdragen aan een schonere en gezonde wereld is de wens.

Maatschappelijke doelen boven winstbejag

Er gaan steeds meer geluiden op die aangeven dat duurzaamheid en maatschappelijk welzijn meer gewicht in de schaal gaan leggen dan economische waarde. Zo kwam onlangs dit hoopgevende bericht voorbij waarin staat dat staatssecretaris Raymond Knops een doorbraak heeft bereikt in de manier waarop het Rijksvastgoedbedrijf met haar grond omgaat: ‘niet langer staat de boekhouding van het ministerie van Financiën centraal, maar het realiseren van maatschappelijke doelen: duurzaamheid, woningbouw en sociaal-economische kansen’. Hiermee wordt eindelijk gebroken met het korte termijn denken en de pure focus op winstbejag en deze ontwikkeling schept mogelijkheden voor duurzame en maatschappelijke initiatieven.

Natuur inclusief bouwen op de agenda in Overijssel

Wanneer het gaat om bestemmingen in het buitengebied dan heeft de provincie daar vaak recht van spreken. Gelukkig zijn er ook op provinciaal niveau bewegingen die duiden op een groeiend besef van het belang van een gezonde natuurlijke omgeving die in balans is met de behoeften van de bevolking. De provincie Overijssel heeft samen met vertegenwoordigers uit de samenleving een koersdocument ‘Natuur voor Elkaar’ opgesteld waarin natuur inclusief werken in de bouw en infrastructuur als één van de te nemen acties wordt genoemd. ‘Wanneer ecologie, natuur en bouwproces al aan het prille begin van trajecten samenkomen ontstaat een symbiose en is sprake van natuurinclusief bouwen.’ Het programma loopt tot eind 2019 en ideeën of voorstellen zijn welkom, zie ook dit artikel van Stedebouw Architectuur.

Nieuw bos en klein wonen

Dat het creëren van nieuwe natuur in combinatie met Tiny House bewoning een win – win – win situatie kan zijn blijkt ook uit het rapport ‘Nieuw bos en klein wonen’ van het Instituut Maatschappelijke Innovatie. De overheid heeft zich ten doel gesteld zo’n 50.000 hectare nieuw bos aan te planten. Daarvoor moet grond met een andere bestemming, bijvoorbeeld agrarisch, omgezet worden naar de bestemming bos, wat een verlies betekent in waarde. Bovendien levert nieuw aangeplant bos in de eerste tien jaar niets op maar behoeft wel onderhoud en toezicht. De combinatie met Tiny Housing levert maakt zo’n project economisch interessant, voorziet in een toenemende behoefte aan kleine en duurzame woningen en het levert natuurlijk een bijdrage aan duurzaamheids- en klimaatdoelstellingen.

Dit zijn hoopvolle ontwikkelingen die aangeven dat er een nieuwe wind gaat waaien in ons opwarmende kikkerlandje. Er is over de afgelopen twee á drie jaar een razendsnelle toename te zien van het aantal gemeenten die onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden voor Tiny House woonprojecten. Het geeft aan dat deze vernieuwende woonvorm niet alleen een antwoord geeft op een duidelijke behoefte, maar de gemeente ook helpt doelstellingen te bereiken op het gebied van o.a. duurzaamheid, klimaat, participatie, vitaliteit en gemeenschap. Nieuwe combinaties maken met Tiny Housing en regeneratief natuurbeheer is de volgende logische stap.

De foto’s van Tiny Houses in deze blogpost zijn gemaakt door Bluemonque.

Doe mee met de conversatie

2 reacties

 1. Hallo Marjolein.
  mijn vriend en ik dromen er al heel lang van om in een Tiny huis ergens in het bos te wonen …ons eigen perma cultuur tuin te maken ..
  we wonen in Brabant en hebben tot op heden behalve blokhutten op campings geen Tiny huizen gevonden.
  kun je ons informatie geven over hoe we onze droom kunnen verwezelijken,,?
  moeten we eerst een stuk land kopen watervoorziening regelen en dan een huis laten bouwen?
  We kijken enorm uit naar je positieve reactie.
  zonnige groeten Gwendolina en Paulo

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *