Eind mei riepen we onze lezers op om de Tiny House Nederland enquête 2018 in te vullen. Daaraan hebben maar liefst 873 Tiny House liefhebbers uit heel Nederland gehoor gegeven. Vandaag komen we met de uitslag naar buiten, welke een duidelijk beeld geeft over de doelgroep van Tiny House bewoners en hun woonwensen. Stagiaire Djavan Braumuller, Landscape and Environment student aan hogeschool Inholland te Delft heeft de gegevens voor ons geanalyseerd als onderdeel van zijn afstudeerstage.

Net als in 2016 zijn de respondenten van deze enquête geïnteresseerd in, denken na over, wonen in of bouwen aan een Tiny House (TH). Een Tiny House wordt gedefinieerd als een zelfstandige verplaatsbare unit die voor de bewoner dienstdoet als volwaardige woning waarbij het vloeroppervlak niet groter is dan 50m2. Voor het leesgemak worden respondenten in deze samenvatting TH-ers genoemd.

Meer dan de helft van de TH-ers is tussen de 40 en de 60 jaar. De leeftijdscategorie 51-60 jaar is t.o.v. 2016 met 7,2% gegroeid. Dit terwijl de leeftijdscategorie 21-30 jaar met 6,3% is afgenomen tot 17,8% en daarmee net geen vijfde van het totaal aantal respondenten vormt. De leeftijdscategorie 31-40 jaar is net iets kleiner met 16,5%, gevolgd door de leeftijdscategorie 61-80+ met 9,4% en de kleinste leeftijdscategorie is 0-20 jaar met 2%.

Twee derde van de TH-ers is hoogopgeleid, hiervan heeft een ruime meerderheid HBO gedaan. De gemiddelde TH-er is opgeleid voor/werkzaam in de medische- of sociale sector. Hij/zij verwerft het inkomen bij voorkeur uit loondienst (57,9%). Ongeveer een vijfde van de TH-ers werkt zelfstandig. De kans is groot dat hij/zij woonachtig is in de Randstad en daar ook wil blijven wonen. Na de Randstad is Gelderland de meest populaire bestemming onder TH-ers. De TH-er wil haar/zijn TH het liefst op het platteland in de vrije natuur plaatsen of aan de rand van een middelgrote stad. Het liefst blijft de TH-er permanent op het terrein wonen. Ruim een derde van de TH-ers vindt het fijner om semipermanent (5-10 jaar) op een terrein te wonen (38,4%). Op dit terrein wonen TH-ers het liefst samen met maximaal 10 anderen. Eenmaal samen gevestigd op een terrein zal de TH-er bereid zijn om zich te verenigen met andere TH-ers d.m.v. het oprichten van een wooncoöperatie, stichting of vereniging. Zo antwoord 88,3% van de respondenten ja op de vraag: ‘’ Ben je bereid om je te verenigen met andere Tiny House bewoners’’.

De beweegredenen om in een TH te wonen zijn divers, de meest genoemde redenen zijn natuur (140x) en vrijheid (131x). Een aantal andere genoemde beweegredenen (kosten, onafhankelijkheid, flexibiliteit) zijn te herleiden tot financiële redenen. Toch is ruim 70% van de TH-ers bereid huur te betalen voor de grond waar de TH op staat of om arbeid te investeren in het terrein wanneer dit gepaard gaat met een lagere huur. Ook heeft ruim 70% van de TH-ers een sterke wens om ingeschreven te staan in het BRP. Echter zijn ook beweegredenen als milieu, duurzaamheid en ruimte erg belangrijke beweegredenen.

De helft van de TH-ers koopt het liefst de grond en het Tiny House. Een derde van de TH-ers huurt liever de grond en koopt daarbij een Tiny House. Slechts 10% huurt liever beide. De gemiddelde TH-er betaalt het liefst rond de €350,- huur per maand. In het geval dat hij/zij ook betaald door arbeid te verrichten op het terrein werkt hij/zij graag rond de 7 uur per week. De TH-ers die kiezen voor kopen geven aan gemiddeld een koopsom van €75,000,- uit te willen/kunnen geven. Wanneer het TH eenmaal gekocht of gehuurd is, al dan niet met een stuk(je) grond, dan neemt hij/zij graag de voorzieningen water, Wifi, riolering en elektriciteit af. Bijna een vijfde (18,3%) van de TH-bewoners/dromers geeft aan off grid te willen wonen.

Noot van de onderzoeker:

Op grond van de uitkomsten van de enquête kan worden geconcludeerd dat er verschillende redenen zijn bij de TH-ers om te kiezen voor het wonen in een Tiny House. De oudere respondenten (die meer dan de helft van de respondenten vormen) hebben vaak hun hele leven doorgebracht in een conventioneel huis. Wanneer de kinderen uit huis zijn komt de realisatie dat het huis, waar nu nog maar twee mensen in wonen, veel te groot is. Daarbij komen de gevoelens dat zij zichzelf en hun idealen onvoldoende terugzien in de huidige maatschappij. Het wonen in een Tiny House wordt zo niet alleen een praktische oplossing, maar ook een manier om het gevoel te hebben dat zij actief bezig zijn met leven volgens hun eigen idealen.

Ook de jongere TH-ers hebben het gevoel dat zij zichzelf en hun idealen niet voldoende terugzien in de maatschappij. Bij de jongeren speelt er echter nog een andere, vaak belangrijkere, beweegreden mee. De jongere TH-ers hebben vaak nog geen huis gekocht en wonen in een huurhuis. Het idee om een hypotheek af te sluiten en vast te zitten aan een plaats en een schuld is meer dan onwenselijk voor deze TH-dromers. Het alternatief, blijven wonen in een huurhuis, voelt als het weggooien van geld. De logische optie wordt zo steeds duidelijker voor deze jonge TH-dromers, namelijk wonen in een Tiny House.

Zowel de oudere als de jongere TH-ers zijn over het algemeen hoogopgeleid, hebben een baan en een aardig inkomen, een hoog zelfbewustzijn en een liefde voor de natuur en het milieu. Beide groepen hopen deze kwaliteiten terug te vinden in hun omgeving en willen daarom graag in een gemeenschap wonen met gelijkgestemden. Met het vormen en leven in een gemeenschap streven de TH-ers ernaar om de wereld te laten zien welke alternatieven er zijn voor het leven in een consumptiemaatschappij.

De enquête is door Djavan Braumuller opgesteld en uitgewerkt in opdracht van Tiny House Nederland. De infographic is gemaakt door Lydeke Bosch. De enquête is op 30 mei 2018 actief online geplaatst. De resultaten die hier vermeld worden zijn opgetekend op 14 juli 2018. Het aantal respondenten op dat moment: 873. De respondenten zijn attent gemaakt op de enquête via het Facebookaccount Tiny House Nederland en de website Tiny House Nederland. De respondenten zijn daarmee geen willekeurige respondenten, maar geïnteresseerden en verbonden aan een netwerk dat gestart is door een aantal particulieren vanwege hun wens in een Tiny House te kunnen wonen.

Copyright stichting Tiny House Nederland. Graag onze website vermelden wanneer u deze gegevens wilt gebruiken.

Doe mee met de conversatie

4 reacties

 1. Een Tiny house is eigenlijk alleen Interessant als je in de natuur woon in zuid Europa .waar je veel buiten bent anders word je gek als je twee maanden binnen en zit in een stad heb je er niets aan

 2. Het beeld van veel TH-ers is waarschijnlijk dat ze de kans en de ruimte krijgen om een relatief groot kavel en veel buitenruimte tegen lage kosten kunnen krijgen. De vraag is of dat realistische is.

 3. Tiny Houses kunnen ook in de tuin van een bestaande woning gebouwd worden.
  Dit is voor veel families de betere oplossing om:
  – grootouders op te vangen,
  – meerderjarige kinderen hun eigen stekje te geven,
  – van thuis uit te werken,
  – B&B aan te bieden.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *