Ongeveer vijftig afgevaardigden van initiatiefgroepen uit Heerenveen tot aan Goeree-Overflakkee kwamen zaterdag 11 mei 2019 bijeen in de Gelderlandfabriek in Culemborg. Voor de tweede keer werd daar door Tiny House Nederland een landelijke initiatiefgroepenbijeenkomst georganiseerd. De geïnteresseerden werden getrakteerd op gloedvolle betogen van inspirerende sprekers en er was veel tijd ingeruimd om in themasessies ervaringen en kennis te delen.

Nieuwe gezichten

Natasja Oosterloo, coördinator van de initiatiefgroepen, opent de bijeenkomst. Ze vertelt dat er vandaag leden uit dertig groepen aanwezig zijn en dat er sinds de vorige keer veel nieuwe gezichten bij zijn gekomen. Tiny House Nederland wil de initiatiefgroepen graag ondersteunen door informatie te delen op haar website en de groepen met elkaar in contact te brengen via onder andere het besloten forum. Ook heeft de werkgroep Initiatiefgroepen een e-mailadres: initiatiefgroepen@tinyhousenederland.nl, waar groepen terecht kunnen voor vragen, informatie en om zich aan te melden voor een vermelding op de website. Vandaag is het doel om kennis en ervaringen uit te wisselen en elkaar beter te leren kennen. Hierna kondigt ze de sprekers aan.

Nieuw bos

Als eerste is Guido Enthoven, oprichter van het Instituut Maatschappelijke Innovatie (IMI), van het Project Nieuw Bos en Klein Wonen aan de beurt. Hij zet uiteen dat er in Nederland behoefte is aan nieuwe natuur en nieuw bos. Een aantal gemeenten en provincies bekijken de mogelijkheden en hij is op zoek naar initiatiefgroepen die kansen zien om de aanleg van nieuw bos met Tiny Houses te combineren. Dit is goed voor het behalen van de klimaatdoelen, het vergroten van de biodiversiteit, het stimuleren van recreatie en het is een interessant verdienmodel. Er is veel interesse vanuit de zaal.

Tot slot benoemt Guido wat je nodig hebt om een idee als dit te realisteren: een droom, een visie, geduld en je dient in het bezit te zijn van ‘enige bureaucratische competenties’. Vooral bij het noemen van dit laatste, zeer herkenbare punt voor velen, wordt er flink gelachen in de zaal.

Data verzamelen

Daarna spreekt Eugene Zaaijer van Tiny Developments, een bedrijf dat hij runt met twee andere ondernemers. Eugene is architect en facilitator van creatieve processen. Hij komt vandaag praten over groepsprocessen, maar vertelt eerst iets over Tiny Developments. Hun missie is om Tiny House Nederland professioneel te ondersteunen en bewoners, overheid en grondeigenaren bij elkaar te brengen en zoveel mogelijk data verzamelen. In een half jaar tijd hebben ze tien tinyhouseprojecten gestart en daarvan veel geleerd. Zo hebben ze bijvoorbeeld gekeken naar de mogelijkheid van Tiny Houses bij een voedselbos of Tiny Houses in combinatie met zorg aan ouderen of mensen die prikkelarm willen wonen.

Geanimeerd gesprek

Vervolgens gaat hij in op de groepsprocessen die spelen binnen een initiatiefgroep. Hij geeft aan dat je van een groep geïnteresseerden uiteindelijk komt tot een vereniging van bewoners. Eugene geeft de luisteraars een opdracht: vraag aan degene naast je: ‘Wat verbindt ons?’ Een aantal minutenlang is iedereen geanimeerd in gesprek met zijn of haar buurman of -vrouw. Reizen en natuur worden na afloop genoemd als een verbindende factor door iemand uit de zaal. Eugene vertelt dat het binnen een groep belangrijk is elkaar te leren kennen, elkaar te helpen en elkaar iets te gunnen. Je moet je veilig voelen en elkaar vertrouwen, dus elkaar echt zien. Je kunt dan bijvoorbeeld ook werken aan een duurzame relatie met de gemeente. Hij geeft als tip mee dat je een ‘hartsverbinding’ moet hebben met elkaar zodat er ruimte is voor emotie en daarnaast ook gezamenlijke stiltemomenten moet inlassen.

Themasessies en tips

Na dit enthousiaste betoog over groepsdynamiek is het tijd voor de themasessies. De deelnemers worden ingedeeld bij de thema’s Locatie, Contact gemeente, Creatieve groepsprocessen of Verenigen in een coöperatie.

Binnen de verschillende sessies begint men met een voorstelronde en vervolgens vertelt ieder zijn of haar verhaal en waar men mee bezig is. Er worden veel tips uitgewisseld, waarbij het gesprek voor elk thema middels een hand-out met basisinformatie ondersteund wordt. De hand-outs zijn te vinden op het besloten forum voor initiatiefgroepen. Een aantal tips die genoemd werden in de verschillende sessies:

  • Verkiezingen kunnen een goed moment zijn om bij de gemeente het onderwerp ‘Tiny Houses’ onder de aandacht te brengen. 
  • Er zijn subsidies voor groene doelen.
  • Leg contact met een raadslid, beleidsadviseur wonen of een oud-wethouder. 
  • Elke gemeente is verschillend. Dus maak een overzicht met tips en kijk wat waar werkt. Leer hierbij van groepen die al wat verder in het proces zijn.
  • Maak binnen je initiatiefgroep een smoelenboek. 
  • Kijk of er meerdere initiatiefgroepen met elkaar te verbinden zijn.

Natasja Oosterloo sluit de bijeenkomst af. Ze bedankt iedereen voor de meegenomen energie, attendeert mensen erop om verder te praten via het besloten forum voor initiatiefgroepen op de website van Tiny House Nederland en geeft aan dat er in het najaar weer een bijeenkomst zal worden georganiseerd.

Sfeerimpressie van de dag

Bedankt!

Tiny House Nederland wil de sprekers van de plenaire sessies, Guido Enthoven en Eugene Zaaijer, en de vrijwilligers die deze inspirerende dag mogelijk maakten hartelijk danken! Ook ontvingen we via de donatiepot én de Tikkie-QR-code een aantal donaties, heel hartelijk dank voor jullie steun!

Doe mee met de conversatie

1 reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *