Dinsdag 19 mei heeft de Tweede Kamer een schriftelijke overlegronde over nadere keuzes in het kader van de ontwerp-Nationale Omgevingsvisie (NOVI). In een Kamerbrief van 23 april jl. heeft minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren haar uitwerking van de nieuwe richtinggevende keuzes in de NOVI aan de Tweede Kamerleden meegedeeld. Helaas zijn in deze keuzes de burgerinitiatieven op de woningmarkt zoals zelfbouw en (collectief) particulier opdrachtgeverschap, buiten beschouwing gelaten.

Om die reden heeft stichting Tiny House Nederland een brief gestuurd naar de Tweede Kamerleden, in samenwerking met een aantal sterke partners die zich ook al jarenlang inzetten voor particuliere wooninitiatieven.

In de brief, die je hieronder kunt downloaden, verzoeken wij de Tweede Kamerleden om minister Ollongren te herinneren aan een aantal van haar eigen voornemens met betrekking tot burgerinitiatieven. Daarbij benadrukken we dat ruimte geven aan burgerinitiatieven op de woningmarkt niet alleen diverse maatschappelijke voordelen heeft, maar ook economisch zeer goed te verantwoorden valt.

Anno 2020 met de komst van de Omgevingswet kan het niet zo zijn dat alle (financiële) ruimte op de woningmarkt overgelaten wordt aan projectontwikkelaars en woningcorporaties alleen. Ruim 30% van de Nederlandse bevolking heeft interesse in het zelf vormgeven van zijn/haar woonomgeving. Deze wensen staan dikwijls niet op een lijn met de belangen van de ontwikkelaars, waardoor er weinig diversiteit en maatwerk te bekennen is in het huidige woningaanbod. In deze zogeheten participatiemaatschappij lijkt het voor de hand liggend dat particulieren dan de mogelijkheid geboden wordt zelf hun huis te bouwen of laten bouwen, zij het individueel of samen met anderen. Of dat nu een Tiny House is of een groepje woningen op een boerenerf, een Knarrenhof of een ecodorp. Geef mensen de kans het zelf te bedenken uit te voeren. Dan zie je pas echt duurzame innovatie en de veelkleurigheid van de samenleving tot bloei komen.

Wij danken het tot stand komen van deze brief aan de zeer waardevolle input van Jacqueline Tellinga, lid Expertteam Eigenbouw en jarenlang pleitbezorger van zelfbouw, en de samenwerking met de volgende initiatieven:

Je kunt de brief hier downloaden.

Doe mee met de conversatie

6 reacties

 1. Burger initiatieven geven ruimte aan duurzame, creatieve en sociale woonvormen.

 2. De brief aan de Tweede Kamer over de Nationale Omgevingsvisie onderschrijf ik volledig. Ben mede initiatefnemer van een te realiseren ecowijk.

 3. Bedankt dat jullie deze brief hebben gestuurd aan de Tweede Kamerleden. Ook wij onderschrijven deze oproep aan minister Ollongren volledig. Wij zijn zelf bezig met een burgerinitiatief om woongemeenschappen te gaan realiseren voor mensen die in een stralingsarme omgeving willen wonen. Het is inderdaad hoog tijd dat er meer ruimte komt voor woon-initiatieven van burgergroepen.

 4. Wij wonen nu drie jaar op Groene Mient, een CPO-project in Den Haag. Nog steeds overweldigende belangstelling van buiten om ook zoiets te ‘mogen’ realiseren. Geef ook deze mensen de ruimte aub!

 5. Top initiatief, wij wonen in Spanje, zeker ook interessante hier.
  Wij staan open om mogelijkheden te bespreken.

  Succes.
  Vr.Groet
  Henri.

 6. Ik ben alleenstaande ik zoek een woning in Nijmegen ik zit te denken om Tinyhous ik hoef geen arppartement meer een Tinyhous is genoeg voor mijn!!!!!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *