Een locatie vinden om je Tiny House neer te zetten is nog niet zo eenvoudig. Dit moet vaak in samenspraak met de gemeente geregeld worden. Er zijn al een aantal gemeenten in Nederland die experimenteren met Tiny Houses (zie daarvoor onze kaart) en er zijn ook verschillende particulieren die zich verenigd hebben in initiatiefgroepen om zo in gesprek te gaan met de gemeente van hun keuze. De eerste concrete stap op weg naar een locatie kan het indienen van een initiatiefvoorstel zijn. Dit voorstel dient om aan de gemeente duidelijk te maken welke plannen je hebt en waarom. In dit artikel vind je tips voor het opzetten van zo’n initiatiefvoorstel.

Je staat altijd sterker wanneer je een gemeente als groep benadert. Kijk daarom eerst of er meer mensen in jouw gemeente zijn die ook graag in een Tiny House zouden willen wonen. Op onze kaart zie je in welke plaatsen al mensen actief zijn. Ook kun je je aanmelden voor onze besloten Facebookgroep en daar een oproep doen. Samen kunnen jullie als initiatiefgroep aan de slag met het voorstel. De eerste stap is het vaststellen van het hoofddoel. Je wilt één of meerdere Tiny Houses plaatsen in een bepaalde gemeente. De gemeente zal hier niet of nauwelijks ervaring mee hebben, dus deze zal geïnformeerd moeten worden over wat Tiny Houses precies zijn, welke ideeën jij daarover hebt, wat jij van de gemeente verwacht en wat de gemeente van jou kan verwachten. Daarnaast is het belangrijk om in het voorstel zo goed mogelijk te laten zien hoe Tiny Houses binnen het beleid en de visie van de gemeente van jouw keuze passen. De meeste gemeenten geven op hun website informatie over hoe zij denken over bijvoorbeeld wonen en duurzaamheid. Dit kunnen goede aanknopingspunten zijn. Hierover later meer tips.

Een initiatiefvoorstel kan natuurlijk op talloze manieren ingevuld worden. In dit artikel geven we tips voor onderdelen die je op zou kunnen nemen.

1. De inleidende brief
Je kunt niet plompverloren met het voorstel in huis vallen, dus deze moet je inleiden en samenvatten. Met een inleidende brief stel je jezelf en je eventuele initiatiefgroep voor, vertel je kort welk doel het voorstel heeft, geef je aan welke punten je gaat behandelen en sluit je af met het benoemen wat je graag wilt bereiken. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat het College van Burgemeester en Wethouders het voorstel gaat behandelen. Of een verzoek om een eerste gesprek met de gemeente om jullie plannen te presenteren. Laat één iemand uit de initiatiefgroep (het liefst een inwoner van de gemeente die je aanschrijft) de brief ondertekenen namens de gehele groep. Vermeld daarna de namen van de mensen die onderdeel uitmaken van de initiatiefgroep. Het kan ook verstandig zijn om te laten zien dat Tiny Houses breder gedragen worden in de gemeente. Als je mensen kunt vinden die jouw initiatief een warm hart toedragen, dan kun je hen vragen of je hun naam mag noemen in het voorstel. Deze groep mensen vermeld je dan apart aan het einde van de brief. Meestal moet je de brief richten aan het College van Burgemeester en Wethouders en kun je een digitaal afschrift aan de griffie van de gemeenteraad sturen. Informeer hier nog even naar voordat je de brief verstuurt. Zo weet je zeker dat de brief via de juiste ingangen bij de gemeente terechtkomt. Hoor je een tijdje niets? Bel dan om te informeren of het voorstel goed ontvangen is en zo ja, op wiens bureau het ligt voor behandeling en wanneer je een reactie kunt verwachten.

2. Het voorstel – uitleg Tiny Houses en tiny living
Na de inleidende brief volgt het daadwerkelijke voorstel. Denk goed na over een logische opbouw. Voor veel gemeenten zijn Tiny Houses en tiny living nog nieuw en onbekend terrein. Maak het de gemeente gemakkelijk om zich hierover te informeren en begin met een uitleg wat Tiny Houses precies zijn, wat tiny living inhoudt en hoe dit eruitziet. Via onze website en andere blogs is genoeg informatie te vinden die je kunt gebruiken ter inspiratie. Hou het ook dichtbij jezelf/de doelstelling van de initiatiefgroep. Wat is een Tiny House voor jou/jullie en wat houdt tiny living voor jou/jullie in?

3. Het voorstel – waarom Tiny Houses passen in de gemeente van jouw keuze
Nu de gemeente weet wat Tiny Houses volgens jou zijn, willen ze graag weten waarom dat passend is voor deze gemeente. Lees je voor dit onderdeel van het voorstel goed in. Op de websites van de meeste gemeenten vind je veel informatie over de woonvisie, duurzaamheidsdoelen en andere informatie die goed kan aansluiten bij jouw ideeën over tiny housing. In dit gedeelte van het voorstel laat je zien waarom Tiny Houses passen bij de plannen en wensen van de gemeente. Welk voordeel levert het plaatsen van Tiny Houses de gemeente op? Met andere woorden: beschrijf zo goed mogelijk what’s in it for them.

4. Het voorstel – wetgeving
Een Tiny House voldoet meestal niet aan de regels en richtlijnen die opgesteld zijn voor normale woningen. Een gemeente én de initiatiefgroep zullen op dit vlak samen moeten werken. Er zijn voldoende kansen om tiny housing mogelijk te maken binnen bestaande wet- en regelgeving, maar dit vergt wel wat onderzoek en bereidheid van de partijen om te experimenteren. Zorg dat je je ook over dit punt goed informeert: lees de artikelen hierover op deze website en probeer mensen te vinden die zich bezighouden met bouwen en bouwregelgeving. Geef de gemeente in het initiatiefvoorstel handvatten zodat ze zich kunnen oriënteren op de mogelijkheden. Je kunt aangeven dat ze hiervoor tevens contact kunnen opnemen met Tiny House Nederland. Kijk ook eens op de websites van gemeenten die al experimenteren met Tiny Houses. Vaak hebben zij al verschillende besluitvormingsdocumenten op hun site staan over hoe zij tot het daadwerkelijk plaatsen over zijn gegaan. Zoek bijvoorbeeld naar de stukken van raadsvergaderingen of check bestemmingsplannen voor Tiny Houses.

5. Het voorstel – mogelijke locaties
Een kavel kopen en daar een Tiny House op plaatsen gaat meestal niet. Je zult wat creatiever moeten zijn qua locatie. Zijn er stukken grond in de gemeente die al een tijdje braak liggen? Of is er misschien een terrein aan de rand van een dorp of stad waar geen traditionele bebouwing mogelijk is, maar (off-grid) Tiny Houses wel passen? Ga op onderzoek uit in je gemeente en praat met mensen rondom een locatie om te achterhalen of deze mogelijkheden biedt. Heb je iets op het oog? Neem dit dan mee in je voorstel als mogelijke optie. De gemeente bepaalt natuurlijk of deze locatie ook daadwerkelijk een mogelijkheid is. Maar het kan geen kwaad om suggesties te doen en zo aan te geven dat Tiny Houses niet per se op traditionele kavels geplaatst hoeven te worden.

6. Het voorstel – voorstellen leden van de initiatiefgroep
Wie zijn jullie en waarom willen jullie zo graag in een Tiny House wonen? In dit hoofdstuk stelt ieder lid van de groep zichzelf voor en geeft zijn/haar persoonlijke redenen voor tiny living in deze gemeente weer. Het is voor een gemeente prettig om dan meteen te kunnen zien met wie ze te maken hebben, dus plaats hier vooral duidelijke foto’s van de leden bij.

7.Bijlagen

In de bijlagen kun je extra informatie opnemen. Benoem hier bijvoorbeeld de artikelen en websites die je geraadpleegd hebt om het voorstel te schrijven (je bronnenlijst), dan kan de gemeente deze nazoeken wanneer ze daar behoefte aan hebben. Je kunt in de bijlagen ook voorbeelden laten zien van verschillende Tiny Houses en wanneer je mogelijke locaties genoemd hebt, kun je hiervan een kaart opnemen.

Omdat Tiny Houses en alles daaromheen nog zo nieuw zijn voor Nederland en haar gemeenten, kun je er vaak niet vanuit gaan dat je meteen een permanente plek om te wonen kunt regelen. Presenteer je project in het voorstel dan ook als een pilotproject voor een bepaalde periode. Laat zien dat je bereid bent om samen met de gemeente te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn, bied je hulp aan om relevante informatie boven tafel te krijgen en de gemeente in contact te brengen met interessante contactpersonen en wees bereid om tijdelijk gebruik te mogen maken van een locatie. Op deze manier vergroot je de kans dat de gemeente bereid is om mee te denken en te werken. Het kan voor gemeenten ook prettig zijn wanneer de initiatiefgroep bereid is om zich te verenigen in een rechtspersoon. De gesprekken kunnen dan gemakkelijker gevoerd worden en afspraken tussen de gemeente en de rechtspersoon kunnen beter vastgelegd worden. De initiatiefgroep kan bijvoorbeeld middels een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap opdrachtgever worden of zich verenigen in een stichting of vereniging. Overleg vooral met jouw gemeente of hier behoefte aan is en zo ja, in welke vorm.

Elk initiatiefvoorstel is natuurlijk uniek en maatwerk: het staat je vrij om het voorstel zo vorm te geven als jij passend vindt voor jouw situatie en de gemeente die jij gaat aanschrijven. Mochten andere initiatiefgroepen aanvullingen of suggesties voor bovenstaand artikel hebben, dan horen we dat graag! De tips in dit artikel helpen je hopelijk op weg, wees vooral creatief en flexibel en sta ook in het contact met de gemeente open voor andere opties en ideeën. Veel succes!

Doe mee met de conversatie

1 reactie

  1. Ik zou graag een Tinyhous willen hebben in Nijmegen waar ik wil wonen ik woon nu in een grote Arppartement ik doe weinig met dat Arppartement ik zoek iets klein wonen in Nijmegen.
    Groeten Dhr williammeerbeek uit Hilversum/Baarn

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *